ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

O Silver TA/RF είναι ένας ασύρματος θερμοστάτης δωματίου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το θερμοστάτη δωματίου στην επιθυμητή θερμοκρασία και να έχει πιο άνετη και οικονομική θέρμανση.

 • Ευαίσθητη μέτρηση θερμοκρασίας
 • Βαθμονόμηση θέρμανσης
 • Έλεγχος ON / OFF
 • Ενσύρματη σύνδεση

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συμβατές Οδηγίες: Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 2014/53/EE (R&TTE/RED EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 300 220-1V3.1.1:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017, EN 300 220-2 V3.1.1:2017, EN 62479: 2010) Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007 Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ (LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία 3 Vdc (2 x AAA αλκαλικές μπαταρίες) - Δέκτης 220 Vac
Διάρκεια μπαταριών 1 Έτος (2 x AAA)
Μέγιστο φορτίο επαφών 7A (240 Vac) 10A (120 Vac)
Εύρος θερμοκρασίας -10°÷50°C
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 5°÷30°C
Ανάλυση θερμοκρασίας 0,5°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°÷60°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας 0,1°C
Διαστάσεις 88 mm / 136 mm / 34 mm - Δέκτης 90 mm / 90 mm / 25 mm

Οργανα ελεγχου του θερμοστατη

Εγκατάσταση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ο θερμοστάτης δωματίου πρέπει να τοποθετείται στο δωμάτιο που χρησιμοποιείται συχνότερα, για παράδειγμα στο καθιστικό ή στο σαλόνι. Η τοποθέτηση του θερμοστάτη δωματίου σε σημείο όπου υπάρχει κυκλοφορία αέρα όπως η είσοδος ενός δωματίου ή δίπλα σε ένα παράθυρο θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη η τοποθέτηση σε σημεία κοντά σε μονάδες θέρμανσης όπως καλοριφέρ, σόμπες και σε μέρη που εκτίθενται στο άμεσο ηλιακό φως. Ο θερμοστάτης δωματίου πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 50 εκ. – 150 εκ. πάνω από το δάπεδο. Μπορείτε να κάνετε λίγες δοκιμές προκειμένου να εντοπίσετε το καταλληλότερο σημείο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

 • Αρχικά, κλείστε το ηλεκτρικό ρεύμα στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο λέβητάς σας (ηλεκτρική ασφάλεια, πρίζα ρεύματος, κτλ.)

 • Συνδέστε ένα από τα καλώδια σύνδεσης του λέβητα στον δέκτη, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Σύνδεσης.

 • Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σύνδεσης λέβητα στην υποδοχή του θερμοστάτη δωματίου του λέβητα, όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης του λέβητα.

 • Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας του δέκτη πρώτα στον δέκτη και έπειτα στην πρίζα. Εάν δεν υπάρχει πρίζα κοντά στον λέβητά σας, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο στην ηλεκτρική ασφάλεια σύνδεσης του λέβητά σας.

 • Αφού ολοκληρώσετε τις συνδέσεις, ενεργοποιήστε πρώτα το ηλεκτρικό ρεύμα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον λέβητά σας.

 • Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον δέκτη σας, πατήστε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα και τότε θα πρέπει να ανάψει το πορτοκαλί φως στον δέκτη. Αφού βεβαιωθείτε ότι ο λέβητάς σας λειτουργεί, πατήστε το ίδιο κουμπί και το πορτοκαλί φως θα εξαφανιστεί.

 • Ρυθμίστε τον Θερμοστάτη Δωματίου για να συγχρονίσετε τον δέκτη με τον θερμοστάτη δωματίου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΕΚΤΗ

Προειδοποίηση!

Μόνο άτομα με επαγγελματική επάρκεια επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στην ηλεκτρική καλωδίωση ή στη ρύθμιση του λέβητα.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

 • Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα όταν ο θερμοστάτης δωματίου είναι απενεργοποιημένος. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης της βαθμονόμησης θέρμανσης, ενώ αν το ξαναπατήσετε, εμφανίζεται το μενού συγχρονισμού με την ένδειξη «Adr».

 • Αρχικά πατήστε το κουμπί συγχρονισμού του δέκτη για 2 δευτερόλεπτα και δείτε το πράσινο φως του δέκτη να αναβοσβήνει.  Στη συνέχεια γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά ή αριστερά.

 • Το πράσινο φως στον δέκτη θα σταθεροποιηθεί και ο ήχος του σήματος θα ακουστεί από τον δέκτη.

 • Ο Θερμοστάτης Δωματίου και ο Δέκτης συγχρονίστηκαν

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται για τους θερμοστάτες δωματίου είναι πολύ ευαίσθητοι. Κανένα άλλο θερμόμετρο στον χώρο διαβίωσής σας δεν έχει τέτοια ευαισθησία. Μπορείτε να βαθμονομήσετε τον θερμοστάτη δωματίου σας εάν θέλετε να έχετε την ίδια θερμοκρασία με άλλα θερμόμετρα στον χώρο διαβίωσής σας.

 • Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

 • Για να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία, ρυθμίστε τη διαφορά θερμοκρασίας γυρίζοντας το κουμπί προς τα δεξιά ή αριστερά. Αυτή η τιμή μπορεί να οριστεί μεταξύ -8°C και +8°C.

 • Βγείτε από το μενού πατώντας το κουμπί.

Σημείωση: Η συνιστώμενη βαθμονόμηση θερμοκρασίας είναι «0.0°C».

Αίτημα παροχής πληροφοριών

Στην περίπτωση που εντοπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή επιθυμείτε να κάνετε υποδείξεις για κάποιο από τα εγχειρίδιά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.