Product description

SILVER TA S je žičani sobni termostat. Korisnik može podesiti sobnu temperaturu potrebnom temperaturom i dobiti ugodnije i ekonomično grijanje/ hlađenje.

  • Precizno mjerenje temperature
  • Kontrola uključenja/ISKLJUČENJA
  • Kalibracija grijanja
  • Žična veza
  • Načini grijanja/ hlađenja
  • TPI Algorith

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Kompatibilne direktive:
Uredba o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU (EN 61000-6-3: 2021, EN 61000-6-1: 2019) Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU (EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020, IEC 60730-1:2013/AMD2:2020)

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije: 85mm / 125mm / 24mm
Radna struja: 3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
Relej NO Preklopna struja:
2A/30VDC (Otporno opterećenje)
2A/250VAC (Otporno opterećenje)
Točnost mjerenja temperature: 0,1°C
Operativna osjetljivost: 0,5°C
Raspon radne temperature: 5°÷30°C
Trajanje baterije: 1 godina (2 x AAA)
Radna temperatura: -10°÷50°C
Temperatura skladištenja: -20°÷60°C

KONTROLE I LEGENDA ZASLON

1 – Indikator baterije
2 – Sobna temperatura
3 – Podesite temperaturu
4 – Indikator hlađenja
– Ako indikator hlađenja treperi, rashladna jedinica radi.
– Ako je indikator hlađenja stabilan, rashladna jedinica ne radi.
5 – Indikator grijanja
– Ako indikator grijanja treperi, jedinica grijanja radi.
– Ako indikator grijanja treperi, jedinica grijanja radi.
6 – Tipka za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i podešavanje temperature

Preporuča se ugradnja termostata u skladu sa sigurnosnim standardima i važećim zakonskim odredbama. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji, provjerite je li glavni prekidač deaktiviran.

Technical specifications

Installation

POSTAVLJANJE SOBNOG TERMOSTATA

Sobni termostat potrebno je postaviti u prostoriju koja se najčešće koristi. Primjerice, dnevni boravak ili salon. Treba izbjegavati postavljanje sobnog termostata na mjesto koje ima cirkulaciju zraka poput ulaza u sobu ili bočne strane prozora. Također nigdje u blizini jedinica za grijanje/ hlađenje kao što su radijator, štednjak i mjesta koja dobivaju izravnu sunčevu svjetlost ne bi bila prikladna. Sobni termostat treba biti smješten iznad poda 150 cm visine. Možda će biti malo pokušaja da se pronađe najprikladnije mjesto.Upozorenje! Preporuča se ugradnja termostata u skladu sa sigurnosnim propisima i važećim zakonskim odredbama. Prije bilo kakvog spajanja, provjerite je li glavni prekidač isključen.

POSTAVLJANJE BATERIJE

Prije pokretanja isključite uređaj spojen na sobni termostat i pobrinite se da je energija isključena.

Kao što je prikazano na slici iznad, pritisnite odvijač prema naprijed od prikazanog prostora, savijte jezičke i odvojite prednji poklopac. Umetnite 2 nove AAA alkalne baterije u kućište baterije u pravilnom smjeru. Zamijenite obje baterije istodobno. Zatim poravnajte prednji dio sobnog termostata sa stražnje strane i stisnite ga prema stražnjoj strani.

Zamjena baterije

Upozorenje na praznu bateriju: Kad se na zaslonu pojavi ikonica „“, to znači „Upozorenje na slabu bateriju”. Preporuča se zamjena baterija kad se pojavi ovo upozorenje.
Upozorenje: Kada se proizvod ne koristi dulje vrijeme (više od 15 dana), izvadite baterije. U suprotnom, kvarovi do kojih može doći ne bi bili zajamčeni.
Bacite svoje prazne baterije u kantu za smeće za baterije.

DIJAGRAM OŽIČENJA SOBNOG TERMOSTATA

JEDINICA ZA GRIJANJE/HLAĐENJE

Upozorenje!
Radove unutar jedinice grijanja/ hlađenja ili električne instalacije moraju izvoditi stručno osposobljene osobe.

KALIBRACIJA TEMPERATURE SOBNOG TERMOSTATA

Temperaturni senzori koji se koriste u sobnim termostatima vrlo su osjetljivi. Možda ćete morati kalibrirati sobni termostat ako želite postići iste vrijednosti temperature kao i drugi termometri u vašem životnom prostoru. Dok je uređaj isključen, pritisnite i zadržite tipku 3 sekunde.

Pritisnite tipku dok se ne pojavi izbornik „ CAL”. Kako biste vidjeli željenu temperaturu, podesite temperaturnu razliku zakretanjem tipke udesno ili ulijevo. Ta se vrijednost može rasporediti između „-8°C” i „+8°C”.

Za spremanje postavki i izlaz, pritisnite tipku „Uključivanje/ Isključivanje” dok se uređaj ne isključi.

Napomena: Preporučeno kalibriranje temperature je “0,0 °C”.

NAČINI GRIJANJA/ HLAĐENJA SOBNOG TERMOSTATA

Vaš sobni termostat ima načine grijanja i hlađenja. Za jednostavno prebacivanje između načina grijanja i hlađenja:

Dok je uređaj isključen, pritisnite i zadržite tipku na 3 sekunde.

Pritisnite tipku dok se ne pojavi izbornik „FUN “.

Možete prebacivati između načina rada „HER” (grijanje) i „COO ” (hlađenje) okretanjem tipke udesno ili lijevo u izborniku „FUN”.

Za spremanje postavki i izlaz, pritisnite tipku dok se uređaj ne isključi.

Postavke koje ste postavili su spremljene. Nakon što uključite uređaj, on će raditi s promijenjenim postavkama.

RESETIRANJE TVORNIČKIH POSTAVKI

Možete resetirati sobni termostat na zadane tvorničke postavke. Ovaj postupak resetira postavku kalibracije i načine grijanja/ hlađenja na tvorničku postavku. Za resetiranje sobnog termostata na tvorničku postavku:

Dok je uređaj isključen, pritisnite i zadržite tipku na 3 sekunde.

Pritisnite tipku dok se ne pojavi izbornik „RST”.

Dok je u izborniku „RST”, okrenite tipku udesno ili ulijevo kako biste odabrali opciju „ YS” i pritisnite tipku.

Uređaj će se isključiti i resetirati na tvorničke postavke.

Description of controls and operation

RUČNI MOD

Kako biste promijenili sobnu temperaturu, okrenite gumb udesno ili ulijevo kako biste postavili željenu temperaturu.

RADNA LOGIKA TPI SOBNOG TERMOSTATA

Vaš sobni termostat radi s TPI algoritmom. Sobni termostati koji koriste tehnologiju TPI predviđaju kada će temperatura u vašem domu porasti iznad ili ispod podešene temperature i u skladu s tim uključuju i isključuju jedinicu za grijanje/ hlađenje. Na taj način osiguravate da vaš smještaj ostane na temperaturi koju ste postavili, bez maksimalnih odstupanja.

Što je TPI?

Tehnologija TPI osmišljena je kako bi se osigurala najbolja moguća energetska učinkovitost iz vašeg sustava grijanja/ hlađenja. Mjeri i primjenjuje najbolje moguće vremenske rokove za isporuku i održavanje smještaja na zadanoj temperaturi.

Kako djeluje TPI?

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji umjetne inteligencije koja se nalazi u softveru, prilagođava se promjeni temperature okoline u kojoj se nalazi. Stvaranjem opće temperaturne karte vašeg doma saznajete koliko je vremena potrebno da se postigne željena sobna temperatura i kako održavati tu temperaturu. Na taj način osigurava minimalnu potrošnju energije izračunavajući koliko dugo vaša jedinica za grijanje/ hlađenje treba raditi.

U čemu je razlika?

Kod sobnih termostata koji nisu TTP uređaji, jedinica za grijanje/ hlađenje radi i neprekidno se zaustavlja sve dok ne premaši zadanu temperaturu. Ako podešena temperatura padne ispod određene količine, jedinica za grijanje/ hlađenje će ponovno raditi. To stvara veće temperaturne fluktuacije i manju kontrolu energije. TPI sobni termostati, s druge strane, pružaju veće uštede i udobnost u usporedbi s Uključivanje/ Isključivanje sobnim termostatima s prednostima koje imaju.

Način grijanja

Vaš sobni termostat uzima prosječnu sobnu temperaturu od posljednjih 40 sekundi kao osnovu. Pomoću TPI algoritma u proizvodu, kreiranjem opće temperaturne karte vašeg doma, saznaje koliko je vremena potrebno da se postigne željena sobna temperatura i kako se ta temperatura održava. Tako osigurava da sobna temperatura ostane unutar određenog raspona.

NAČIN RADA GRIJANJA TPI SOBNOG TERMOSTATA GRAFIČKI

TEMPERATURA
Željena temperatura
TPI sobni termostat
Vrijeme

Način hlađenja

Vaš sobni termostat uzima prosječnu sobnu temperaturu od posljednjih 40 sekundi kao osnovu. Pomoću TPI algoritma u proizvodu, kreiranjem opće temperaturne karte vašeg doma, saznaje koliko je vremena potrebno da se postigne željena sobna temperatura i kako se ta temperatura održava. Tako osigurava da sobna temperatura ostane unutar određenog raspona.

NAČIN RADA HLAĐENJA TPI SOBNOG TERMOSTATA GRAFIČKI

TEMPERATURA
Željena temperatura
TPI sobni termostat
Vrijeme

ŠTO TREBATE ZNATI O TPI SOBNOM TERMOSTATU

Ako se promijeni postavljanje TPI sobnih termostata, proces učenja će se ponovno pokrenuti. Ako su TPI sobni termostati isključeni (zamjena baterije), proces učenja će se ponovno pokrenuti. Proces učenja treba uzeti u obzir kao 7 dana.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

  • Je li moj sobni termostat kompatibilan s uređajem za grijanje/ hlađenje?

Ako vaš uređaj za grijanje/ hlađenje ima priključke za uključivanje/isključivanje, vaš sobni termostat je kompatibilan. Informacije o uređaju za grijanje/ hlađenje možete pronaći u priručniku za uporabu uređaja za grijanje/ hlađenje ili u servisu uređaja za grijanje/ hlađenje.

  • Kako ću spojiti sobni termostat na uređaj za grijanje/ hlađenje?

Preporučamo da vezu između vašeg sobnog termostata i jedinice za grijanje/ hlađenje naprave stručno osposobljene osobe.

Kabel 2×0,75 mm dovoljan je za priključak sobnog termostata – jedinice za grijanje/ hlađenje.

Spojite jedan kraj para kabela na priključne priključnice sobnog termostata navedene u korisničkom priručniku jedinice za grijanje/ hlađenje.

Spojite drugi kraj para kabela na COM i NO ulaz terminala unutar zidnog vješalice sobnog termostata kao što je prikazano u odjeljku „DIJAGRAM OŽIČENJA SOBNOG TERMOSTATA”.

Smjer kraja kabela nije bitan.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Pregledajte uvjete jamstva u našem katalogu ili vodiču za proizvodnju koji je trenutno na snazi, a koji se mogu preuzeti s web stranice Imit.it ili zatražite kopiju na info@imit.it