PRODUCTBESCHRIJVING

Dit apparaat is een MECHANISCHE THERMOSTAAT, eenvoudig in het gebruik, waarmee de kamertemperatuur van de installatie geregeld kan worden en op deze wijze aan alle COMFORTeisen kan voldoen.

GELIJKVORMIGHEID MET DE NORMEN

 • EN 60730-1 en bijwerkingen
 • EN 60730-2-9

  CONFORM AAN DE RICHTLIJNEN

 • LVD 2014/35/EU
 • Klasse ErP I (+1%) – EU 811/2013

Wij raden u aan bij de installatie van de thermostaat nauwkeurig de veiligheidsmaatregelen op te volgen en de plaatselijke wetten na te leven.

Alvorens de thermostaat aan te sluiten, controleer of de voedingsspanning van het te sturen TOESTEL (ketel, pomp, airconditioning etc.) AFGESLOTEN is en dat deze overeenstemt met de vermelding in het apparaat (250V~ max). (fig.5)

In geval van blijvende onregelmatigheden, maak in geen geval het produkt open, maar neem contact op met de Technische Dienst.

Fig. 5

TECHNISCHE KENMERKEN

Maximaal vermogen contacten 16(2,5)A/250V~
Type actie 1B
Instelbereik temperatuur 5°÷30°C
Temperatuurverschil 0,4K÷0,8K
Output schakelcontacten
Beschermingsklasse IP 20
Isolatieklasse dubbele isolatie
Verontreinigingsniveau 2
Opslagtemperatuur 0°÷50°C
Nominale impulsspanning 4kV
Montage muurbevestiging
Temperature rate of change 1K/15min.

Verklaring besturingen van de tijdthermostaat

1 = Draaiknop temperatuurregeling (fig. 1)
2 = Controlelampje (TA5-A, TA5-B, TA5-C)
3 = ON/OFF schakelaar (TA5-B) of ZOMER/WINTER schakelaar (TA5-C)

Fig. 1

 

Accessoires op aanvraag

Accessoire onderstel = code 004095 (fig.3)

Fig. 3

Accessoire voor beperking regelbereik of blokkering van de geprogrammeerde temperatuur = code 000071 (fig.4)

Fig. 4

Montage

PLAATSING

Fig. 6

Installeer de thermostaat ver van warmtebronnen (verwarmingen, zonnestralen, kooktoestellen) en deuren/ramen, op ca. 1,5m van de grond. (fig.6)

INSTALLATIE EN ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

A) Bij installatie op ronde behuizing, interaxis 60mm, op niet perfect gladde oppervlaktes of in andere bijzondere gevallen, gebruik het accessoire “onderstel” (zie hoofdstuk “Accessoires op aanvraag”). Bevestig met twee gaatjes, m.u.v. B-B die in de thermostaat aanwezig zijn. (fig.7)

Fig. 7

B) Scheid de basis van het kapje door op het speciale tandje te drukken (fig.8), bevestig vervolgens aan de muur (of aan het onderstel) m.b.v. de aanwezige gaatjes (fig.9) en schroefjes met max diameter 3,5mm.

Fig. 8
Fig. 9

C) Leid de draden van de installatie door de insnijdingen op de basis en verbind ze aan het klemmenbord volgens het elektrisch schema afgebeeld op de binnenkant van het produkt. Sluit het kapje weer. (fig.10)

Fig. 10

BESCHRIJVING BEDIENING EN WERKING

HET AAN- EN UITSCHAKELEN VAN DE THERMOSTAAT

Voor model TA5-B”, de schakelaar op “ON” zetten om de apparatuur aan te schakelen of op “OFF” zetten om uit te schakelen. (fig.12)

Fig. 12

PROGRAMMERING TEMPERATUUR

Nadat u de elektriciteit op het produkt weer aangesloten heeft, kunt u de temperatuur regelen door de regelknop om te draaien (volgens de schaal) om de gewenste kamertemperatuur te verkrijgen. (fig.11)

Fig. 11

BEPERKING REGELBEREIK EN BLOKKERING TEMPERATUUR

WAARSCHUWING:
DE PROCEDURE VOOR DE BEPERKING VAN HET REGELBEREIK EN DE BLOKKERING VAN DE TEMPERATUUR MOET DOOR DE INSTALLATEUR OF DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL UITGEVOERD WORDEN.

BEPERKING REGELBEREIK

Druk op het tandje om het kapje van de basis af te halen (fig.8)

Fig. 8

Plaats in de draaiknop de speciale accessoires (zie Hoofdstuk “Accessoires op aanvraag”) volgens de gewenste beperkingen (min. en max.) met verwijzing naar de waarden op de schaal van de draaiknop. Zorg ervoor dat de metalen stop tussen de min. en max. limiet blijft. (fig.14); plaats vervolgens het kapje weer op het produkt.

Fig. 14

BLOKKERING TEMPERATUUR

De draaiknop op de gewenste temperauurwaarde zetten, de basis van het deksel scheiden door druk uit te oefenen op de daarvoor bestemde haaktand. (fig.8) De twee daarvoor bestemde accessoires (zie hoofdstuk “accessoires op aanvraag”) aan de kanten van de metalen sluitknop vasthechten, zodat elke beweging van de knop verhinderd wordt (fig.15); het deksel opnieuw op het toestel zetten.

Fig. 15

ZOMER/WINTER STAND

Voor model TA5-C, de schakelaar op de positie ” om de apparatuur op de “zomer” stand te zetten (air-conditioning), of op de positi voor de “winter” stand (verwarming). (fig.13)

Fig. 13

Oplossing problemen

Probleem

De installatie gaat niet aan

Mogelijke oorzaak
 • Onjuiste aansluitingen
 • De kamertemperatuur is bereikt
 • Schakelaar op OFF
 • Instelling zomer/winter schakelaar verkeerd
Oplossing
 • Controleer of de draadjes volgens het elektrisch schema aan het klemmenbord zijn aangebracht
 • Verhoog of verlaag de geprogrammeerde  temperatuur, al naar gelang een verwarmingsinstallatie of airconditioning aangestuurd wordt
 • Zet de schakelaar op ON
 •  Controleren of de schakelaar op de positie (verwarming) of op de positie (air-conditioning) staat
Probleem

De kamertemperatuur stemt niet overeen met de geprogrammeerde temperatuur

Mogelijke oorzaak
 • Onjuiste plaatsing in de omgeving
 • Luchttoevoer door de draadleiding van de installatie naar de thermostaat
Oplossing
 • Volg de aanwijzingen in paragraaf “plaatsing”
 •  Leiding dichtmaken om tocht te vermijden

 

Informatie aanvragen

Heeft u problemen met de installatie of meldingen inzake de handleiding, kunt u contact opnemen met de klantenservice door middel van het onderstaande formulier.