PRODUCTBESCHRIJVING

Dit product is vervaardigd volgens de normen EN 60730-2-9, EN 60730-2-7, ETSI EN 301 489-1 (DPT R, DPT VR), ETSI EN 300 200-2 (DPT R, DPT VR), in conformiteit met de toepasselijke EG-richtlijnen. Het is volledig in Italië vervaardigd.

LET OP! Het wordt aanbevolen de installatie van het apparaat uit te voeren in strikte overeenstemming met de van kracht zijnde veiligheidsnormen en wettelijke bepalingen. Voordat er aansluitingen tot stand worden gebracht, moet u ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar gedeactiveerd is.

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding 230Vac, 50Hz - Uitgang: Radio 868.2 Mhz
Maximaal opgenomen vermogen < 0.5W
Instandhouding klok in afwezigheid voedingsspanning >12u
Frequentie werking 868.2 Mhz
Gebruikscyclus zender < 1%
Vermogen 300 m in open veld, 20 m binnen gebouwen
Type antenne intern, op een printplaat
Klasse ErP I (+1%) - EU 811/2013
Maximale omgevingstemperatuur 50°C
Weergavegebied temperatuur 0°C÷39°C
Instelbereik temperatuur 5°C÷35°C
Temperatuurresolutie 0.1°C
Temperatuursonde NTC 100KΩ@25°C
Temperatuurverschil van 0,1°C tot 2,0°C (standaard 0,2°C)
Beschermingsklasse IP20
Isolatieklasse Type II (dubbele isolatie)
Verontreinigingsniveau 2
Software Klasse A
Warmtebestendigheid en brandwerendheid Categorie D
Opslagtemperatuur -25÷60°C
Nominale impulsspanning 2,5kV
Montage a parete

Montage

Afb. 1

Installeer het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en luchtstromen, op ongeveer 1,5 m vanaf de vloer.
Open het apparaat door op het lipje te drukken dat zich op de onderkant van de behuizing bevindt (Afb.1 A). Klap het voorpaneel naar boven (Afb.1 B) en til het enigszins op om het los te haken (Afb.1 C).

Afb. 2

Verwijder het interne beschermplaatje van de aansluitklemmen door de schroef los te draaien (Afb.2 C) en draai het plaatje omhoog. Bevestig de behuizing op de wand en gebruik de horizontaal (Afb.2 A-A) of diagonaal (Afb.2 B-B) geplaatste gaten.

Afb. 4

Leid de kabels door de opening op de bodem en sluit ze aan op de klemmenstrook (Afb.4). Vervolgens het interne beschermplaatje terugplaatsen en de schroef vastdraaien (Afb.2 C).

Ga voor het sluiten van het apparaat te werk als voorheen maar in omgekeerde volgorde: plaats de bovenzijden van de twee delen op elkaar (Afb.1 C) en draai dan het voorpaneel naar beneden (Afb.1 B) tot het onderste lipje (Afb.1 A) vastklikt op de behuizing.

BESCHRIJVING BEDIENING EN WERKING

De bedieningselementen bestaan uit een ring met vier door de pijltjes geïdentificeerde posities en een centrale OK-toets. Druk op de ring in overeenkomst met de pijltjes om één enkele toets tegelijk te activeren. Druk op de centrale OK-toets. Gebruik de pijltjestoetsen voor het wijzigen van de waarden voor tijd en temperatuur of voor de selectie van de opties. De centrale OK-toets bevestigt over het algemeen de instellingen.

EERSTE INSCHAKELING (Afb. 5)

Afb. 5

Instelling van de klok

 • Stel het formaat in op 24H of 12H met , druk dan op OK.
 • Stel de uren in met en dan OK.
 • Stel de minuten in met en dan OK.

Het display toont het opschrift OFF en de tijd.

Koppel de radio-ontvanger RCV door middel van de parameter “rAd” van het Menu Installateur. De procedure is reeds uitgevoerd in de fabriek maar kan mogelijk herhaald worden (bijvoorbeeld in het geval van vervanging van een apparaat). Bereid eerst de RCV-ontvanger voor door zijn instructies te volgen.

MODUS OFF (Afb. 6)

Afb. 6

De vorstbeschermingsfunctie is actief. Druk gedurende 3 seconden:

voor de instelling van de klok (zie hierboven).
voor de instelling van de seizoenmodus Zomer/Winter (standaard: WINTER).
om van OFF over te gaan naar de actieve modus en omgekeerd.

Druk gedurende 10 seconden op OK voor toegang tot het Menu Installateur.

ACTIEVE MODI

De gemeten omgevingstemperatuur wordt altijd duidelijk weergegeven. Geef rechts bovenaan de klok of de ingestelde temperatuur weer door op OK te drukken.
Kies de modi AUTO, MAN, MAN ECO met een druk op (standaard: AUTO).

HANDMATIG EN HANDMATIG ECO (Afb.7)

Afb. 7

Wijzig de ingestelde en opgeslagen waarden door op o te drukken.
MAN = Temperatuur Comfort (standaard: WINTER = 20,0°C / ZOMER = 25,0°C). MAN ECO = Temperatuur Economy (standaard: WINTER = 16,0°C / ZOMER = 28°C).

AUTOMATISCH (Afb. 9)

Afb. 9

Onderaan op het display wordt het volgende weergegeven:

 • de ingestelde uren met de temperatuur Comfort (t1).
 • de ingestelde uren met de temperatuur Economy (t2).

De ingestelde temperatuur (t1 of t2) hangt af van het opgeslagen uurprogramma en wijzigt automatisch.

UURPROGRAMMERING

Afb. 10
Afb. 11

Druk 3 seconden op . Rechts bovenaan wordt de actuele tijd weergegeven (Afb.10):
SET en het symbool  geassocieerd met de actuele tijd knipperen.
Stel de temperatuur in voor elk uur van de dag.
Stel de temperatuur t1 in met een druk op  Stel de temperatuur t2 in met een druk op .
Druk op pijltoetsen
  om langs de uren te lopen zonder de instellingen te wijzigen.
Bevestig het programma met een druk op OK.

Het display toont achtereenvolgens (Afb.11) de ingestelde temperatuurwaarden t1 (Comfort) en t2 (Economy).
Wijzig t1 (Comfort) met en bevestig met OK
(standaard: WINTER = 20,0°C / ZOMER = 25,0°C).
Wijzig t2 (Economy) met
  en bevestig met OK
(standaard: WINTER = 16,0°C / ZOMER = 28°C).

SEIZOENMODUS WINTER

De Comfort-temperatuur is hoger dan de Economy-temperatuur (t1>t2). Wanneer Tamb < Tset (Omgevingstemperatuur < Ingestelde temperatuur) wordt de verwarming geactiveerd .

SEIZOENMODUS ZOMER

De Comfort-temperatuur is lager dan de Economy-temperatuur (t1<t2). Wanneer Tamb > Tset (Omgevingstemperatuur > Ingestelde temperatuur) wordt de koeling geactiveerd .

RADIOCOMMUNICATIE

Normaal toont het display het vast aanwezige symbool (Afb.7 en Afb.9). Wanneer  knippert, moeten de apparaten gecontroleerd worden, moet de koppelingsprocedure herhaald worden of moet de positie worden aangepas.

Afb. 7
Afb. 9

MENU INSTALLATEUR (Afb. 12)

Afb. 12

Druk, in de modus OFF, gedurende 10 seconden op OK voor toegang tot het Menu Installateur.
Druk op voor de selectie van de opties;
Druk op
  voor de wijziging van de waarden;

 • AF = Drempelwaarde vorstbescherming (standaard 6.0°C);
 • HYS = Temperatuurverschil (standaard 0.2°C);
 • OFS = Correctie offset temperatuur (standaard 0.0°C);
 • °C = Selectie graden Celsius/Fahrenheit (standaard Celsius);
 • rAd = Druk op voor het selecteren van YES en druk voor bevestiging nogmaals op  . Aan het einde van de koppelingsprocedure toont het display “rdY” in geval van een geslaagde koppeling, “Err” in geval van een mislukte koppeling;
 • CLR = Druk op voor het selecteren van YES en druk voor  bevestiging nogmaals op . Wacht 4 seconden voor de automatische reset. Herstelt de fabriekswaarden.

Druk op OK om het Menu Installateur af te sluiten.

Informatie aanvragen

Heeft u problemen met de installatie of meldingen inzake de handleiding, kunt u contact opnemen met de klantenservice door middel van het onderstaande formulier.