PRODUCTBESCHRIJVING

Dit apparaat zorgt, in combinatie met een thermostaat/chronothermostaat van de lijn Techno R (radio), voor het besturen van een unit (verwarming-sketel, ventiel, pomp, enz.) op basis van de waargenomen omgevingstem-peratuur.

Dit product is vervaardigd in Italië conform de normen EN 60730-2-9, EN60730-2-7, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 300 200-2 en de toepasselijke EG-richtlijnen.

OPGELET! Het wordt aanbevolen om het apparaat te installeren conform de toepasselijke veiligheidsnormen en de wettelijke voorschriften. Verzeker u ervan dat de hoofdschakelaar is ui-tgeschakeld, alvorens een willekeurige aansluiting te verrichten.

In geval van voortdurende storingen niet met het product kno-eien maar contact opnemen met de Technische Dienst.

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding 230Vac, 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen 2W
Maximaal vermogen contacten 5A(1A) 250VAC
Frequentie werking 868.2 Mhz
Gebruikscyclus zender < 1%
Vermogen 300 m in open veld, 20 m binnen gebouwen
Type antenne intern, met stijve draad
Maximale omgevingstemperatuur 50°C
Beschermingsklasse IP20
Isolatieklasse Type II (dubbele isolatie)
Verontreinigingsniveau 2
Software Klasse A
Warmtebestendigheid en brandwerendheid Categorie D
Opslagtemperatuur -25÷60°C
Nominale impulsspanning 2,5kV
Montage aan de muur
Ingang externe sonde (optie) NTC 10KΩ@25°C

Montage

Installeer de ontvanger uit de buurt van elektromagnetische velden (TV, PC, koelkasten enz.) die zijn correcte werking kunnen verstoren.

ISTANDAARDINSTALLATIE AAN DE WAND

 • verwijder de ronde pluggen op de onderste wand van de basis en monteer de wartels (afb. 2);
Afb. 2
 • bevestig het apparaat aan de wand met behulp van twee schroeven (afb. 4);
Afb. 4
 • plaats de kabel van de te besturen unit en verbind de draden met de klem-men RELAY (afb. 5);
 • plaats de voedingskabel en verbind L en N met de klemmen 230Vac (afb. 5);

  Afb. 5
 • bevestig de deksel weer op de basis (afb. 6).
Afb. 6

ALTERNATIEVE INSTALLATIE, MET INBOUWDOOS AAN DE WAND

 • verwijder de rechthoekige pluggen aangebracht op de achterzijde van de basis en voeg de kabels in (afb. 3);
Afb. 3
 • bevestig het apparaat aan de wand met twee schroeven (afb. 4);
Afb. 4
 • verbind de voedingskabels met de klemmen 230Vac en die van de te bestu-ren unit met de klemmen RELAY (afb. 5);
Afb. 5
 • bevestig de deksel weer op de basis (afb. 6).
Afb. 6

BESCHRIJVING BEDIENING EN WERKING

KOPPELING MET EEN APPARAAT VAN DE LIJN TECHNO R (Afb. 7)

De ontvanger is in de fabriek reeds gekoppeld met het overeenkomstige ap-paraat Techno. Indien de handeling moet worden herhaald, ga dan als volgt te werk en let op om op één koppel tegelijk te werken: met iedere ontvanger kan slechts één apparaat Techno gekoppeld worden. Sluit het ontvangende apparaat aan op de elektriciteitsvoorziening en voer de procedure voor de koppeling met het apparaat Techno uit.

 • Druk gedurende ongeveer 5 seconden op de toets A tot de led B oplicht en rood wordt om aan te geven dat de procedure wordt uitgevoerd.
 • Volg de instructies van het apparaat Techno om de procedure voor het koppelen met de ontvanger te activeren.
 • Wacht tot de led B groen gaat knipperen, de procedure voor de koppeling is voltooid.
 • Na ongeveer 5 seconden vanaf de voltooiing van de procedure gaat de led B vast groen branden en is de ontvanger klaar.

  Afb. 7

Om de correcte werking van het systeem te controleren, op de zender: Winter-modus: stel een temperatuur in die hoger is dan de waargenomen temperatuur en controleer de activering van het symbool op het display. Zomer-modus: stel een temperatuur in die lager is dan de waargenomen temperatuur en controleer de activering van het symbool  op het display. Controleer de activering van het relais op de ontvanger en de activering van de bestuurde unit.

SIGNALERINGEN LED (Afb. 7)

Uit: ontvanger uitgeschakeld
Groen vast: ontvanger bedrijfsklaar
Rood vast: ontvanger wordt gekoppeld met het apparaat Techno
Groen knipperend: koppeling voltooid
Groen/Rood knipperend: de communicatie met het apparaat Techno is sinds meer dan een uur onderbroken. De te besturen unit is uitgeschakeld. De normale werking wordt automatisch hersteld wanneer de radiocommunicatie opnieuw geactiveerd wordt.

Afb. 7

Oplossing problemen

Probleem

De ontvanger kan niet worden ingeschakeld

Mogelijke oorzaak
Oplossing
 • Controleer de aansluitingen met de elektriciteitsvoorziening op de klemmen.
Probleem

Het systeem kan niet correct worden ingeschakeld

Mogelijke oorzaak
Oplossing
 • Controleer de instellingen van het gekoppelde apparaat Techno;
 • Controleer de aansluitingen van de te besturen unit met de klemmen van de ontvanger.
Probleem

Communicatieproblemen tussen ontvanger en zender

Mogelijke oorzaak
Oplossing
 • Probeer de positie van de ontvanger te veranderen.

Informatie aanvragen

Heeft u problemen met de installatie of meldingen inzake de handleiding, kunt u contact opnemen met de klantenservice door middel van het onderstaande formulier.