PRODUCTBESCHRIJVING

Dit product is vervaardigd in Italië conform de normen EN 60730-2-9, EN60730-2-7 en de toepasselijke EG-richtlijnen.

Het wordt aanbevolen om de klokther-mostaat te installeren conform de toe-passelijke veiligheidsnormen en de wet-telijke voorschriften. Verzeker u ervan dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, alvorens een willekeurige aansluiting te verrichten.

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding Alkalinebatterijen 2x1,5V LR6 (Type AA)
Duur batterijen > 1 jaar
Maximaal vermogen contacten 5A(1A) 250VAC
Type actie 1B
Maximale omgevingstemperatuur 50°C
Weergavegebied temperatuur 0°C÷39°C
Instelbereik temperatuur 5°C÷35°C
Temperatuurresolutie 0,1°C
Temperatuursonde NTC 100KΩ@25°C
Temperatuurverschil van 0,1°C tot 2,0°C (standaard: 0,2°C)
Beschermingsklasse IP20
Isolatieklasse Type II (dubbele isolatie)
Verontreinigingsniveau 2
Software klasse A
Warmtebestendigheid en brandwerendheid Categorie D
Opslagtemperatuur -25÷60°C
Nominale impulsspanning 2,5kV
Montage aan de muur
Ingang externe sonde (optie) NTC 10KΩ@25°C

Montage

Installeer het apparaat buiten bereik van warmtebronnen en uit de tocht, op circa 1,5m boven de grond. Open het apparaat door het tandje aan de rechterzijde van de basis (Afb.1-A) in te drukken, het voorpaneel naar links te draaien (Afb.1-B) en haak het voorpaneel los door het voorzichtig te verplaatsen (Afb.1-C).

Afb. 1-A

 

Afb. 1-B; Afb. 1-C

Verwijder de inwendige bescherming die de aansluitklemmen afdekt door de twee schroeven (Afb.2-D) los te draaien en het klepje naar links te draaien. Bevestig de basis aan de muur met een horizontale (Afb.2, A-A, A-B) of verticale (Afb.2, C-C) opstelling.

Afb. 2

Haal de kabels door de opening aan de onderkant en sluit ze aan op het klemmenbord (Afb.3).

Afb. 3

Breng vervolgens het inwendige klepje weer aan door de twee schroeven (Afb.2-D) weer vast te draaien. Houd de kabels van de eventuele externe sonde gescheiden van de kabels van het thermostaatcontact.

Breng de batterijen aan op de daarvoor bestemde plek achter het voorpaneel, zie de afbeelding (Afb.4).

Afb. 4

Sluit het apparaat door de beschreven procedure van Afb.1 in omgekeerde volgorde uit te voeren: breng de linkerzijden van de twee delen samen (Afb.1-C) en draai het voorpaneel naar rechts (Afb.1-B) tot de haak aan de zijkant (Afb.1-A) aan de basis vastklikt.

VERVANGING BATTERIJEN

Vervang de batterijen wanneer het symbool knippert (batterijen leeg). Verricht de procedure beschre-ven in de installatie-aanwijzingen (Afb.1 en Afb.4). Hermonteer het klepje op de basis, alvorens een andere handelingen te verrichten.

BESCHRIJVING BEDIENING EN WERKING

De bedieningen bestaan uit een ring met vier standen die worden aangeduid met pijlen , een cen-traal toets OK en vier extra toetsen: Menu (Kopiëren), Prog (Plakken), Mode, Esc. Druk op de pijlen op de ring om een toets per keer te activeren. Druk op de toets OK in het midden. Wijzig de tijd en de temperatuur of selecteer de opties met de pijltoetsen. Doorgaans bevestigt de centraal toets OK de instellingen.

Afb. 5

EERSTE INSCHAKELING

Stel de taal in met een druk op . Druk vervolgens op OK (standaard: ENGLISH).

De klok instellen (Afb.6)

 • Stel het formaat 24H of 12H in met . Druk vervolgens op OK (standaard: 24H).
 • Stel het uur in met . Druk vervolgens op OK.
 • Stel de minuten in met . Druk vervolgens op OK.
 • Stel de dag in met . Druk vervolgens op OK.

Het apparaat plaatst zich in OFF.

Afb. 6

MODUS OFF (Afb.7)

Op het display worden OFF en de klok weergegeven. De antivriesfunctie is geactiveerd.
Druk op Mode om van de ene naar de andere modus over te schakelen (Handmatig Comfort, Handmatig Economy, Automatisch).
Druk op Esc om van de actie modus naar OFF en omgekeerd over te schakelen.

Afb. 7

HANDMATIGE MODUS (afb.8)

Druk op of om de temperatuur te wijzigen en op te slaan:
MAN = temperatuur Comfort (standaard: WINTER = 20,0°C / ZOMER = 24,0°C) MAN ECO = temperatuur Economy (standaard: WINTER = 16,0°C / ZOMER = 28°C)

Afb. 8

AUTOMATISCHE MODUS (Afb.9)

De ingestelde temperatuur (T1, T2, T3) hangt af van het opgeslagen uurprogramma en wijzigt automatisch gedurende de dag.

Afb. 9

UURPROGRAMMERING (Afb.10)

Druk op Prog. De temperatuur die in het actuele halfuur is ingesteld wordt weergegeven, PROG knippert.

Fig. 10

Druk op OK om T1, T2 of T3 in te stellen.
Druk op om de dag van de week in te stellen.
Druk op  om langs de uren te lopen zonder de instellingen te wijzigen.
Kopieer een dagprogramma door de te kopiëren dag te kiezen en op KOPIËREN te drukken. Verplaats u vervolgens naar de gewenste dag en druk op PLAKKEN.
De ingestelde temperaturen T1, T2 en T3 wijzigen:

 • Druk op Mode en wijzig de waarde T1 met .
 • Druk op Mode en wijzig de waarde T2 met .
 • Druk op Mode en wijzig de waarde T3 met .

Druk op Mode om naar de uurprogrammering terug te keren.
Druk op Esc om naar de actieve automatische modus terug te keren.

MODUS WINTERSEIZOEN

De temperatuur Comfort is hoger dan de temperatuur Economy (T1>T2>T3). De verwarming wordt ge-activeerd als Tamb < Tset (standaard: T1 = 20,0°C, T2 = 18,0°C, T3 = 16,0°C).

MODUS ZOMERSEIZOEN

De temperatuur Comfort is lager dan de temperatuur Economy (T1<T2<T3).  De airco wordt geactiveerd als Tamb > Tset (standaard: T1 = 24,0°C, T2 = 26,0°C, T3 = 28,0°C).

MENU INSTELLINGEN (Afb.11)

Open het menu instellingen door op Menu te drukken. Loop langs de opties met een druk op .

 • Stel de modus seizoen Zomer/Winter door op te drukken (standaard: WINTER);
 • Stel de klok in (zoals eerder) met een druk op OK;
 • Druk op en stel de graden Celsius/Fahrenheit in (standaard: Celsius);
 • Stel de taal in met een druk op  .
 • Wijzig de helderheid met een druk op .
  Sluit het menu af met een druk op Esc.
Afb. 11

MENU INSTALLATEUR (Afb.12)

Druk in de modus OFF 10 seconden lang op OK om het menu te openen. Loop langs de opties met een druk op .

 • Antivries = Instelling antivries (standaard: 6,0°C);
 • Hysteresis = Temperatuurverschil (standaard: 0,2°C);
 • Kalibratie = Correctie temperatuur (standaard: 0.0°C);
 • NTC intern / NTC extern (standaard NTC: intern);
 • Bevestig met OK tot de automatische reset is verricht. Herstel de fabrieksinstellingen.Sluit het menu af met een druk op Esc.
Afb. 12

OPTIE WEERGAVE VOCHTIGHEID (ALLEEN BIJ MODELLEN WPT H, WPTT H, WPTG H)

Druk, in één van de actieve modus, op OK om, rechts bovenaan, de weergave van de ingestelde tempera-tuur af te wisselen met die van de luchtvochtigheid (Afb. 13).

Afb. 13

Informatie aanvragen

Heeft u problemen met de installatie of meldingen inzake de handleiding, kunt u contact opnemen met de klantenservice door middel van het onderstaande formulier.