Product description

SILVER CR S je žičani sobni termostat. Korisnik može podesiti sobnu temperaturu potrebnom temperaturom i dobiti ugodnije i ekonomično grijanje/ hlađenje.

  • Dnevno i tjedno programiranje
  • Različite opcije načina (udobnost, ekonomičnost)
  • Kalibracija grijanja
  • Kontrola uključenja/ISKLJUČENJA
  • Žična veza
  • Opcija grijanja/ hlađenja
  • Algoritam TPI
  • Precizno mjerenje temperature

IZJAVA O SUKLADNOSTI 

Kompatibilne direktive:
Uredba o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU (EN 61000-6-3: 2021, EN 61000-6- 1: 2019) Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU (EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020, IEC 60730- 1:2013/AMD2:2020) 

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije: 85mm / 125mm / 20mm
Radna struja: 3V DC (2 x AAA alkalna baterija)
Relej NO Preklopna struja:
2A/30VDC (Otporno opterećenje)
2A/250VAC (Otporno opterećenje)
Točnost mjerenja temperature: 0,1°C
Operativna osjetljivost: 0,3°C
Raspon radne temperature: 5°÷30°C
Trajanje baterije: 1 godina (2 x AAA)
Radna temperatura: -10°÷50°C
Temperatura skladištenja: -20°÷60°C

KONTROLE I LEGENDA ZASLON

Funkcije tipki

1 – Tipka Tjedni program
2 – Tipka za podešavanje temperature (za povećanje)
3 – Opcija grijanja i hlađenja
4 – Tipka za podešavanje temperature (za smanjenje)
5 – Tipka načina
6 – Tipka za uključivanje/isključivanje – Tipka za otključavanje

Pokazivači zaslona

1 – Ora
1 – Indikator sata
2 – Sobna temperatura
3 – Ekonomični način rada
4 – Način rada Udobnost
5 – Praznični način rada
6 – Tjedni način rada programa
7 – Indikator dana
8 – Zaključavanje zaslona
9 – Indikator baterije
10 – Podesite temperaturu
11 – Indikator grijanja
– Ako indikator grijanja treperi, jedinica grijanja radi.
– Ako indikator grijanja treperi, jedinica grijanja radi.
12 – Indikator hlađenja
– Ako indikator hlađenja treperi, rashladna jedinica radi.
– Ako je indikator hlađenja stabilan, rashladna jedinica ne radi.

Preporuča se ugradnja termostata u skladu sa sigurnosnim standardima i važećim zakonskim odredbama. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji, provjerite je li glavni prekidač deaktiviran.

Technical specifications

Installation

POSTAVLJANJE SOBNOG TERMOSTATA

Sobni termostat potrebno je postaviti u prostoriju koja se najčešće koristi. Primjerice, dnevni boravak ili salon. Treba izbjegavati postavljanje sobnog termostata na mjesto koje ima cirkulaciju zraka poput ulaza u sobu ili bočne strane prozora. Također nigdje u blizini jedinica za grijanje/ hlađenje kao što su radijator, štednjak i mjesta koja dobivaju izravnu sunčevu svjetlost ne bi bila prikladna. Sobni termostat treba biti smješten iznad poda 150 cm visine. Možda će biti malo pokušaja da se pronađe najprikladnije mjesto.

Upozorenje! Preporuča se ugradnja termostata u skladu sa sigurnosnim propisima i važećim zakonskim odredbama. Prije bilo kakvog spajanja, provjerite je li glavni prekidač isključen.

POSTAVLJANJE BATERIJE

Prije pokretanja isključite uređaj spojen na sobni termostat i pobrinite se da je energija isključena.

Kao što je prikazano na slici iznad, pritisnite odvijač prema naprijed od prikazanog prostora, savijte jezičke i odvojite prednji poklopac. Umetnite 2 nove AAA alkalne baterije u kućište baterije u pravilnom smjeru. Zamijenite obje baterije istodobno. Zatim poravnajte prednji dio sobnog termostata sa stražnje strane i stisnite ga prema stražnjoj strani.

Zamjena baterije

Upozorenje na praznu bateriju: Kad se na zaslonu pojavi ikonica „“, to znači „Upozorenje na slabu bateriju”. Preporuča se zamjena baterija kad se pojavi ovo upozorenje.
Upozorenje: Kada se proizvod ne koristi dulje vrijeme (više od 15 dana), izvadite baterije. U suprotnom, kvarovi do kojih može doći ne bi bili zajamčeni.
Bacite svoje prazne baterije u kantu za smeće za baterije.

DIJAGRAM OŽIČENJA SOBNOG TERMOSTATA

JEDINICA ZA GRIJANJE/HLAĐENJE

Upozorenje!
Radove unutar jedinice grijanja/ hlađenja ili električne instalacije moraju izvoditi stručno osposobljene osobe.

KALIBRACIJA TEMPERATURE SOBNOG TERMOSTATA

Temperaturni senzori koji se koriste u sobnim termostatima vrlo su osjetljivi. Možda ćete morati kalibrirati sobni termostat ako želite postići iste vrijednosti temperature kao i drugi termometri u vašem životnom prostoru.

Dok je uređaj isključen, pritisnite i zadržite tipku na 3 sekunde.

Pritisnite tipku dok se ne pojavi izbornik „CAL”. Kako biste vidjeli željenu temperaturu, podesite temperaturnu razliku zakretanjem tipke udesno ili ulijevo. Ta se vrijednost može rasporediti između „-8°C” i „+8°C”.

Za spremanje postavki i izlaz, pritisnite tipku „Uključivanje/ Isključivanje” dok se uređaj ne isključi.

Napomena: Preporučeno kalibriranje temperature je “0,0 °C”.

RESETIRANJE TVORNIČKIH POSTAVKI

Možete resetirati sobni termostat na zadane tvorničke postavke. Ovaj postupak resetira postavku kalibracije i načine grijanja/ hlađenja na tvorničku postavku. Za resetiranje sobnog termostata na tvorničku postavku:

Dok je uređaj isključen, pritisnite i zadržite tipku na 3 sekunde.

Pritisnite tipku dok se ne pojavi izbornik „RST”.

Dok je u izborniku „RST”, okrenite tipku udesno ili ulijevo kako biste odabrali opciju „ YS” i pritisnite tipku.

Uređaj će se isključiti i resetirati na tvorničke postavke.

ZAKLJUČAVANJE TIPKI

U sobnom termostatu postoji funkcija zaključavanja ključa kako bi se izbjegao bilo kakav neželjeni kontakt. 

Kako biste otključali zaključavanje ključa sobnog termostata, pritisnite tipku „Uključivanje/ Isključivanje” na 3 sekunde. Ako se tipke na sobnom termostatu ne dodiruju 10 sekundi, ponovno će se aktivirati zaključavanje tipke.

POSTAVKE ZA DAN I SAT

Dok je vaš sobni termostat uključen, držite pritisnutom tipku „Tjedni program” 3 sekunde. 

U prvom izborniku koji se pojavi, treperit će dio sata. Možete podesiti vrijeme tipkama „Gore” i „Dolje”. 

Nakon podešavanja vremena potrebno je jednom pritisnuti tipku „Opcija grijanja i hlađenja”. Za podešavanje minuta treperit će dio minute. Minutu možete podesiti tipkama „Gore” i „Dolje”. 

Nakon podešavanja minute potrebno je jednom pritisnuti tipku „Opcija grijanja i hlađenja” kako biste podesili dan u tjednu.

Ponedjeljak je postavljen kao prvi dan u tjednu i označen brojem „1″.

Brojevi označavaju sljedeće dane: 2. – utorak, 3. – srijeda, 4. – četvrtak, 5. – petak, 6. – subota i 7. – nedjelja

Po završetku podešavanja možete izaći pritiskom tipke „Tjedni program” na 3 sekunde.

Description of controls and operation

PODEŠAVANJE MODA

Vaš sobni termostat ima 5 različita načina rada. 3 od njih (Comfort i Economy  način) su unaprijed podešeni načini. Ostali načini rada su ručni način rada i tjedni način rada programa.

U unaprijed postavljenim načinima, vrijednosti temperature temelje se na odabiru korisnika koji je postavljen na početku. Ručni način rada omogućuje rad sobnog termostata u temperaturama koje su potrebne i koje korisnik izravno podešava. Tjedni program nastavlja raditi prema tjednom rasporedu koji odredi korisnik.

Kako biste promijenili temperaturne vrijednosti pohranjenih načina rada:

Pritisnite i zadržite tipku „Način” na 3 sekunde dok je uključen sobni termostat. 

Pojavit će se temperatura načina Comfort. Temperaturnu vrijednost načina Comfort možete podesiti pritiskom tipaka „Gore” i „Dolje”.

Po završetku podešavanja možete podesiti temperaturu ekonomičnog načina rada tipkama „Gore” i „Dolje” ponovnim pritiskom tipke „Mod”.

Iz izbornika za podešavanje možete izaći pritiskom tipke „Način” 3 sekunde.

Kako biste promijenili temperaturu ručnog načina rada, pritisnite tipku „Gore” ili „Dolje” na glavnom zaslonu. Sobni termostat će se prebaciti u ručni način rada kad pritisnete tipku „Gore” ili „Dolje”.

Za prelazak na druge načine rada možete pritisnuti tipku „Način”.

RUČNI MOD

Za promjenu temperature ručnog načina rada pritisnite tipku “Gore” ili “Dolje” na glavnom ekranu. Sobni termostat će se prebaciti na ručni način rada kada se pritisne tipka “gore” ili “dolje”.

Možete pritisnuti gumb “Mode” za prebacivanje na druge načine rada.

TJEDNI PROGRAM

Raspored rada sobnog termostata možete podesiti tjednim programom. 7 različitih temperaturnih vrijednosti može se podesiti za svaki dan u tjednom programiranju. Te se vrijednosti mogu podesiti u izbornicima za podešavanje temperature „P0-P6″.

Kako biste podesili tjedni raspored, pritisnite i zadržite tipku „Tjedni program” na 3 sekunde dok je uključen sobni termostat. Pojavit će se postavka „Sat, minuta i dan”. Pritisnite tipku „Opcija grijanja i hlađenja” dok se ne pojavi izbornik „Tjedni program” (P0).

Dani u tjednu će treperiti na zaslonu. Možete pokrenuti tjednu postavku programa ako želite postaviti isti raspored za svaki dan u tjednu.

Pritisnite tipku „Gore” jednom ako želite podesiti isti raspored za radne dane. Prvih pet dana u tjednu će treperiti na zaslonu.

Pritisnite tipku „Gore” još jednom ako želite podesiti isti raspored samo za vikend. Posljednja dva dana u tjednu treperit će na zaslonu.

Pritisnite tipku „Gore” još jednom ako želite podesiti isti raspored za svaki dan u tjednu. Prvi dan u tjednu treperit će na zaslonu. Možete se prebaciti između dana pritiskom tipke „Gore”. Pritisnite tipku „Dolje” kako biste se prebacili na prethodni dan.

Pritisnite tipku „Tjedni program” jednom za podešavanje rasporeda.

Na zaslonu treperi „P0″. Podesite temperaturu „P0″ ponovnim pritiskom tipke „Tjedni program”. Satna postavka „P0″ ne može se promijeniti jer je tvornička postavka.

Ponovno pritisnite tipku „Tjedni program”. Indikator dana će treperiti. Ako ne promijenite dan, ponovno pritisnite tipku „Tjedni program” i prebacite se na „P1″ pritiskom tipke „Gore”.

Prvo će se na zaslonu prikazati satna postavka. Po završetku podešavanja sata, podesite postavku minute pritiskom tipke „Tjedni program”. Nakon podešavanja minute, pritisnite tipku „Tjedni program” za podešavanje temperature.

Slijedite iste korake za druge postavke rasporeda.

Nakon što izvršite sve promjene, pritisnite i zadržite tipku „Tjedni program” na 3 sekunde za spremanje.

Napomena: Kako biste provjerili tjedni raspored koji je postavljen bez ikakvih promjena, pritisnite jednom tipku „Tjedni program” dok je uključen sobni termostat. Pritisnite tipke „Gore” i „Dolje” za prikaz dana, pritisnite tipku „Način” za prikaz postavki između „P0-P6″.

RADNA LOGIKA TPI SOBNOG TERMOSTATA

Vaš sobni termostat radi s TPI algoritmom. Sobni termostati koji koriste tehnologiju TPI predviđaju kada će temperatura u vašem domu porasti iznad ili ispod podešene temperature i u skladu s tim uključuju i isključuju jedinicu za grijanje/ hlađenje. Na taj način osiguravate da vaš smještaj ostane na temperaturi koju ste postavili, bez maksimalnih odstupanja.

Što je TPI?

Tehnologija TPI osmišljena je kako bi se osigurala najbolja moguća energetska učinkovitost iz vašeg sustava grijanja/ hlađenja. Mjeri i primjenjuje najbolje moguće vremenske rokove za isporuku i održavanje smještaja na zadanoj temperaturi.

Kako djeluje TPI?

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji umjetne inteligencije koja se nalazi u softveru, prilagođava se promjeni temperature okoline u kojoj se nalazi. Stvaranjem opće temperaturne karte vašeg doma saznajete koliko je vremena potrebno da se postigne željena sobna temperatura i kako održavati tu temperaturu. Na taj način osigurava minimalnu potrošnju energije izračunavajući koliko dugo vaša jedinica za grijanje/ hlađenje treba raditi.

U čemu je razlika?

Kod sobnih termostata koji nisu TTP uređaji, jedinica za grijanje/ hlađenje radi i neprekidno se zaustavlja sve dok ne premaši zadanu temperaturu. Ako podešena temperatura padne ispod određene količine, jedinica za grijanje/ hlađenje će ponovno raditi. To stvara veće temperaturne fluktuacije i manju kontrolu energije. TPI sobni termostati, s druge strane, pružaju veće uštede i udobnost u usporedbi s Uključivanje/ Isključivanje sobnim termostatima s prednostima koje imaju.

Način grijanja

Vaš sobni termostat uzima prosječnu sobnu temperaturu od posljednjih 40 sekundi kao osnovu. Pomoću TPI algoritma u proizvodu, kreiranjem opće temperaturne karte vašeg doma, saznaje koliko je vremena potrebno da se postigne željena sobna temperatura i kako se ta temperatura održava. Tako osigurava da sobna temperatura ostane unutar određenog raspona.

NAČIN RADA GRIJANJA TPI SOBNOG TERMOSTATA GRAFIČKI

TEMPERATURA
Željena temperatura
TPI sobni termostat
Vrijeme

Način hlađenja

Vaš sobni termostat uzima prosječnu sobnu temperaturu od posljednjih 40 sekundi kao osnovu. Pomoću TPI algoritma u proizvodu, kreiranjem opće temperaturne karte vašeg doma, saznaje koliko je vremena potrebno da se postigne željena sobna temperatura i kako se ta temperatura održava. Tako osigurava da sobna temperatura ostane unutar određenog raspona.

NAČIN RADA HLAĐENJA TPI SOBNOG TERMOSTATA GRAFIČKI

TEMPERATURA
Željena temperatura
TPI sobni termostat
Vrijeme

ŠTO TREBATE ZNATI O TPI SOBNOM TERMOSTATU

Ako se promijeni postavljanje TPI sobnih termostata, proces učenja će se ponovno pokrenuti. Ako su TPI sobni termostati isključeni (zamjena baterije), proces učenja će se ponovno pokrenuti. Proces učenja treba uzeti u obzir kao 7 dana.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

  • Je li moj sobni termostat kompatibilan s uređajem za grijanje/ hlađenje?

Ako vaš uređaj za grijanje/ hlađenje ima priključke za uključivanje/isključivanje, vaš sobni termostat je kompatibilan. Informacije o uređaju za grijanje/ hlađenje možete pronaći u priručniku za uporabu uređaja za grijanje/ hlađenje ili u servisu uređaja za grijanje/ hlađenje.

  • Kako ću spojiti sobni termostat na uređaj za grijanje/ hlađenje?

Preporučamo da vezu između vašeg sobnog termostata i jedinice za grijanje/ hlađenje naprave stručno osposobljene osobe.

Kabel 2×0,75 mm dovoljan je za priključak sobnog termostata – jedinice za grijanje/ hlađenje.

Spojite jedan kraj para kabela na priključne priključnice sobnog termostata navedene u korisničkom priručniku jedinice za grijanje/ hlađenje.

Spojite drugi kraj para kabela na COM i NO ulaz terminala unutar zidnog vješalice sobnog termostata kao što je prikazano u odjeljku „DIJAGRAM OŽIČENJA SOBNOG TERMOSTATA”.

Smjer kraja kabela nije bitan.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Pregledajte uvjete jamstva u našem katalogu ili vodiču za proizvodnju koji je trenutno na snazi, a koji se mogu preuzeti s web stranice Imit.it ili zatražite kopiju na info@imit.it