PRODUCTBESCHRIJVING

Dit product is vervaardigd volgens de normen EN 60730-2-9, ETSI EN 301 489-1 (RT R, RT VR), ETSI EN 300 200-2 (RT R, RT VR), in conformiteit met de toepasselijke EG-richtlijnen. Het is volledig in Italië vervaardigd.

LET OP! Het wordt aanbevolen de installatie van het apparaat uit te voeren in strikte overeenstemming met de van kracht zijnde veiligheidsnormen en wettelijke bepalingen. Voordat er aansluitingen tot stand worden gebracht, moet u ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar gedeactiveerd is.

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding Alkalinebatterijen 2x1,5V LR03 (Type AAA)
Duur batterijen > 1 jaar
Maximaal opgenomen vermogen < 0.5W
Instandhouding klok in afwezigheid voedingsspanning >12u
Maximaal vermogen contacten 5A(1A) 250VAC
Type actie 1B
Klasse ErP I (+1%) - EU 811/2013
Maximale omgevingstemperatuur 50°C
Weergavegebied temperatuur 0°C÷39°C
Instelbereik temperatuur 5°C÷35°C
Temperatuurresolutie 0,1°C
Temperatuursonde NTC 100KΩ@25°C
Temperatuurverschil van 0,1°C tot 2,0°C (standaard 0,2°C)
Beschermingsklasse IP20
Isolatieklasse Type II (dubbele isolatie)
Verontreinigingsniveau 2
Software Klasse A
Warmtebestendigheid en brandwerendheid Categorie D
Opslagtemperatuur -25÷60°C
Nominale impulsspanning 2,5kV
Montage wand

Montage

Afb. 1

Installeer het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en luchtstromen, op ongeveer 1,5 m vanaf de vloer. Open het apparaat door op het lipje te drukken dat zich op de onderkant van de behuizing bevindt (Afb.1 A). Klap het voorpaneel naar boven (Afb.1 B) en til het enigszins op om het los te haken (Afb.1 C).

Afb. 2

Verwijder het interne beschermplaatje van de aansluitklemmen door de schroef los te draaien (Afb.2 C) en draai het plaatje omhoog. Bevestig de behuizing op de wand en gebruik de horizontaal (Afb.2 A-A) of diagonaal (Afb.2 B-B) geplaatste gaten.

Afb. 4

Leid de kabels door de opening op de bodem en sluit ze aan op de klemmenstrook (Afb.4). Vervolgens het interne beschermplaatje terugplaatsen en de schroef vastdraaien (Afb.2 C).

Afb. 3

Plaats de batterijen in hun zitting op het voorpaneel (Afb.3).

Ga voor het sluiten van het apparaat te werk als voorheen maar in omgekeerde volgorde: plaats de bovenzijden van de twee delen op elkaar (Afb.1 C) en draai dan het voorpaneel naar beneden (Afb.1 B) tot het onderste lipje (Afb.1 A) vastklikt op de behuizing.

Vervanging batterijen

Wanneer het symbool begint te knipperen (lege batterijen) moeten de batterijen vervangen worden. Ga te werk zoals aangegeven onder de installatie-instructies (Afb. 1 en Afb.3). Voordat u andere handelingen uitvoert, moet het voorpaneel weer op de behuizing teruggeplaatst worden.

BESCHRIJVING BEDIENING EN WERKING

De bedieningselementen bestaan uit een ring met vier door de pijltjes geïdentificeerde posities en een centrale OK-toets. Druk op de ring in overeenkomst met de pijltjes om één enkele toets tegelijk te activeren. Druk op de centrale OK-toets. Gebruik de pijltjestoetsen voor het wijzigen van de waarden voor tijd en temperatuur of voor de selectie van de opties. De centrale OK-toets bevestigt over het algemeen de instellingen.

Eerste inschakeling (Afb.5)

Afb. 5

Instelling van de klok

  • Stel het formaat in op 24H of 12H met , druk dan op OK.
  • Stel de uren in met  en dan OK.
  • Stel de minuten in met  en dan OK.
  • Het display toont het opschrift OFF en de tijd.

Modus off (Afb.6)

Afb. 6

De vorstbeschermingsfunctie is actief.
Druk gedurende 3 seconden:
voor de instelling van de klok (zie hierboven).  voor de instelling van de seizoenmodus Zomer/Winter (standaard: WINTER).
om van OFF over te gaan naar de actieve modus en omgekeerd.
Druk gedurende 10 seconden op OK voor toegang tot het Menu Installateur.

Actieve modus (Afb.7)

Afb. 7

De gemeten omgevingstemperatuur wordt altijd op de voorgrond weergegeven. Druk op OK voor de weergave rechtsboven van de tijd of de ingestelde temperatuur.
Druk op voor het kiezen van de Comfort-temperatuur (standaard) of Economy (ECO).
Druk op voor het wijzigen van de ingestelde en opgeslagen waarden.
Standaard Comfort : WINTER = 20,0°C / ZOMER = 25,0°C
Standaard ECO : WINTER = 16,0°C / ZOMER = 28,0°C

Seizoenmodus winter 
De Comfort-temperatuur is hoger dan de Economy-temperatuur (t1>t2). Wanneer Tamb < Tset (Omgevingstemperatuur < Ingestelde temperatuur) wordt de verwarming geactiveerd .

Seizoenmodus zomer
De Comfort-temperatuur is lager dan de Economy-temperatuur (t1<t2). Wanneer Tamb > Tset (Omgevingstemperatuur > Ingestelde temperatuur) wordt de koeling geactiveerd  .

Menu installateur (Afb.9)

Afb. 9

Druk, in de modus OFF, gedurende 10 seconden op OK voor toegang tot het Menu Installateur.
Druk op voor de selectie van de opties;
Druk op voor de wijziging van de waarden;

  • AF   = Drempelwaarde vorstbescherming (standaard 6.0°C);
  • HYS = Temperatuurverschil (standaard 0.2°C);
  • OFS = Correctie offset temperatuur (standaard 0.0°C);
  • °C   = Selectie graden Celsius/Fahrenheit (standaard Celsius);
  • CLR = Druk op voor het selecteren van YES en druk voor bevestiging .
  • Wacht 4 seconden voor de automatische reset. Herstelt de fabriekswaarden.

Druk op OK om het Menu Installateur af te sluiten.

Informatie aanvragen

Heeft u problemen met de installatie of meldingen inzake de handleiding, kunt u contact opnemen met de klantenservice door middel van het onderstaande formulier.