ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

O Silver CR/RF είναι ένας ασύρματος θερμοστάτης δωματίου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το θερμοστάτη δωματίου στην επιθυμητή θερμοκρασία και να έχει πιο άνετη και οικονομική θέρμανση.

 • Καθημερινό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα (7×24)
 • Διαφορετικές επιλογές τρόπου λειτουργίας (Comfort – Άνεση, Economy – Εξοικονόμηση, Holiday – Διακοπέςς)
 • Ευαίσθητη μέτρηση θερμοκρασίας
 • Βαθμονόμηση θέρμανσης
 • Έλεγχος ON / OFF
 • Ενσύρματη σύνδεση

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συμβατές Οδηγίες: Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 2014/53/EE (R&TTE/RED EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 300 220-1V3.1.1:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017, EN 300 220-2 V3.1.1:2017, EN 62479: 2010) Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007 Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ (LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία 3 Vdc (2 x AAA αλκαλικές μπαταρίες) - Δέκτης 220 Vac
Διάρκεια μπαταριών 1 Έτος (2 x AAA)
Μέγιστο φορτίο επαφών 7A (240 Vac) 10A (120 Vac)
Εύρος θερμοκρασίας -10°÷50°C
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 5°÷30°C
Ανάλυση θερμοκρασίας 0,3°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°÷60°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας 0,1°C
Διαστάσεις 85 mm / 119.5 mm / 24 mm - Δέκτης 90 mm / 90 mm / 25 mm

Οργανα ελεγχου του θερμοστατη

Λειτουργίες Κουμπιών

 1. Κουμπί Εβδομαδιαίου Προγράμματος
 2. Ρύθμιση Θερμοκρασίας (Για Αύξηση)
 3. Κουμπί Ρυθμίσεων
 4. Ρύθμιση Θερμοκρασίας (Για Μείωση)
 5. Κουμπί Mode (Τρόπος Λειτουργίας)
 6. Κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Ενδείξεις Οθόνης

Εγκατάσταση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ο θερμοστάτης δωματίου πρέπει να τοποθετείται στο δωμάτιο που χρησιμοποιείται συχνότερα, για παράδειγμα στο καθιστικό ή στο σαλόνι. Η τοποθέτηση του θερμοστάτη δωματίου σε σημείο όπου υπάρχει κυκλοφορία αέρα όπως η είσοδος ενός δωματίου ή δίπλα σε ένα παράθυρο θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη η τοποθέτηση σε σημεία κοντά σε μονάδες θέρμανσης όπως καλοριφέρ, σόμπες και σε μέρη που εκτίθενται στο άμεσο ηλιακό φως. Ο θερμοστάτης δωματίου πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 50 εκ. – 150 εκ. πάνω από το δάπεδο. Μπορείτε να κάνετε λίγες δοκιμές προκειμένου να εντοπίσετε το καταλληλότερο σημείο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

 • Αρχικά, θα πρέπει να σβήσετε τον λέβητα και να κλείσετε το ηλεκτρικό ρεύμα στο οποίο αυτός είναι συνδεδεμένος (ηλεκτρική ασφάλεια, έξοδος ισχύος, κτλ.).

 • Συνδέστε ένα από τα καλώδια σύνδεσης του λέβητα στον δέκτη, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Σύνδεσης.

 • Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σύνδεσης του λέβητα στην υποδοχή του θερμοστάτη δωματίου του λέβητα, όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης του λέβητα.

 • Το καλώδιο τροφοδοσίας του δέκτη εισόδου πρέπει πρώτα να συνδέεται στον δέκτη και έπειτα στην ηλεκτρική ασφάλεια σύνδεσης του λέβητα. 

 • Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων, ενεργοποιήστε πρώτα το ηλεκτρικό ρεύμα και έπειτα ενεργοποιήστε τον λέβητά σας.

 • Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον δέκτη σας, πατήστε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα και τότε θα πρέπει να ανάψει το πορτοκαλί φως στον δέκτη. Αφού βεβαιωθείτε ότι ο λέβητάς σας λειτουργεί, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και το πορτοκαλί φως θα εξαφανιστεί.

 • Ο θερμοστάτης δωματίου πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί ώστε να μπορεί να συγχρονιστεί με τον δέκτη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΕΚΤΗ

Προειδοποίηση!

Μόνο άτομα με επαγγελματική επάρκεια επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στην ηλεκτρική καλωδίωση ή στη ρύθμιση του λέβητα.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

 • Πρώτα απ ‘όλα πρέπει να πατήσετε το κουμπί συγχρονισμού στον δέκτη για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το πράσινο φως.

 • Όταν ο θερμοστάτης σας είναι σε κατάσταση «Off» (απενεργοποιημένος), θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «On/Off» για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το μενού βαθμονόμησης της θέρμανσης, και μόλις αυτό εμφανιστεί πατήστε άλλη μία φορά το κουμπί «On/Off» και θα εμφανιστεί το μενού «Adr» το οποίο είναι ένα μενού συγχρονισμού.

 • Στο μενού «Adr», εάν πατήσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα ρύθμισης θερμοκρασίας, ο θερμοστάτης θα αποστείλει σήμα συγχρονισμού στον δέκτη.

 • Το πράσινο φως στον δέκτη θα σταθεροποιηθεί και ο δέκτης θα εκπέμψει έναν ήχο ειδοποίησης.

 • Ο δέκτης και ο ασύρματος θερμοστάτης δωματίου έχουν πλέον συζευχθεί και συγχρονιστεί.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται στους θερμοστάτες δωματίου, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Κανένα άλλο θερμόμετρο στον χώρο διαβίωσής σας δεν έχει τέτοια ευαισθησία. Μπορείτε να χρειαστεί να βαθμονομήσετε τον θερμοστάτη δωματίου σας εάν θέλετε να έχετε τους ίδιους βαθμούς θερμοκρασίας με άλλα θερμόμετρα στον χώρο διαβίωσής σας.

 • Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση «Off», το κουμπί «On/Off» πρέπει να πατηθεί για 3 δευτερόλεπτα.

 • Από το μενού βαθμονόμησης που εμφανίζεται μετά από 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ορίσετε οποιονδήποτε βαθμό θερμοκρασίας πατώντας τα «Κουμπιά Ρύθμισης». Η τιμή αυτή μπορεί να οριστεί από -8°C έως +8°C.

 • Για να εξέλθετε από το μενού βαθμονόμησης πατήστε το κουμπί «On/Off» 2 φορές.

Σημείωση: Η συνιστώμενη βαθμονόμηση θερμοκρασίας είναι «0.0°C».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Στον θερμοστάτη δωματίου υπάρχει λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων για την αποφυγή ακούσιας επαφής.

 • Για να ξεκλειδώσετε το κλείδωμα πλήκτρων του θερμοστάτη, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Mode» για 3 δευτερόλεπτα .Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί στον θερμοστάτη για 10 δευτερόλεπτα, θα επανενεργοποιηθεί το κλείδωμα των πλήκτρων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

 • Ενώ ο θερμοστάτης σας είναι ενεργοποιημένος, κρατήστε πατημένο το κουμπί «Ρυθμίσεις» για 3 δευτερόλεπτα.

 • Στην πρώτη οθόνη που εμφανίζεται, αναβοσβήνει το τμήμα των ωρών. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα με τα κουμπιά «Πάνω» και «Κάτω».

 • Αφού ορίσετε την ώρα, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Ρυθμίσεις» μία φορά. Για τη ρύθμιση των λεπτών, αναβοσβήνει το τμήμα των λεπτών. Μπορείτε να ορίσετε τα λεπτά με τα κουμπιά «Πάνω» και «Κάτω».

 • Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Ρυθμίσεις» μία φορά για να ρυθμίσετε την ημέρα της εβδομάδας. 

 • Οι ημέρες κάθε εβδομάδας ξεκινούν με τη Δευτέρα, οπότε εάν δείτε τον αριθμό 1 στην οθόνη σημαίνει ότι θα επιλέξετε τη Δευτέρα. Παρομοίως ο αριθμός 2 είναι η Τρίτη, ο 3 η Τετάρτη, ο 4 η Πέμπτη, ο 5 η Παρασκευή, ο 6 το Σάββατο και ο 7 η Κυριακή.

 • Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, μπορείτε να εξέλθετε πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί «Ρυθμίσεις».

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο θερμοστάτης δωματίου σας διαθέτει 5 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Οι 3 από αυτούς (Λειτουργία Comfort, Economy και Holiday) είναι έτοιμοι και σταθεροί τρόποι λειτουργίας. Οι άλλοι είναι η χειροκίνητη λειτουργία και η λειτουργία εβδομαδιαίου προγράμματος.

Στους έτοιμους τρόπους λειτουργίας, οι βαθμοί θερμοκρασίας βασίζονται στις επιλογές του χρήστη που έχουν οριστεί στην αρχή. Η χειροκίνητη λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας του θερμοστάτη με τη θερμοκρασία που ο χρήστης επιθυμεί και που ρυθμίζει απευθείας. Η λειτουργία εβδομαδιαίου προγράμματος διατηρεί τη λειτουργία του θερμοστάτη με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που έχει ρυθμίσει ο χρήστης.

 • Οι βαθμοί θερμοκρασίας των έτοιμων τρόπων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν μέσω του μενού «Ρυθμίσεις». 

 • Για να μεταβείτε στο μενού «Ρυθμίσεις», θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Ρυθμίσεις» για 3 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας θα εμφανιστούν στην πρώτη οθόνη και για να το παραλείψετε, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Ρυθμίσεις» 3 φορές. Εμφανίζεται ο βαθμός θερμοκρασίας της Λειτουργίας Comfort και μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για τη Λειτουργία Comfort πατώντας τα κουμπιά «Πάνω» και «Κάτω».

 • Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατώντας το κουμπί «Ρυθμίσεις» μπορείτε να ρυθμίσετε τους άλλους τρόπους λειτουργίας (Λειτουργία Economy και Holiday).

 • Πατώντας ξανά το κουμπί «Ρυθμίσεις» για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη «Ρυθμίσεις» κλείνει. 

 • Η θερμοκρασία της χειροκίνητης λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα κουμπιά «Πάνω» και «Κάτω» ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη.

 • Όταν πατήσετε τα κουμπιά «Πάνω» ή «Κάτω», ο θερμοστάτης θα τεθεί σε Χειροκίνητη Λειτουργία.

 • Για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Τρόπου Λειτουργίας θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Mode».

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους εβδομαδιαίους τρόπους λειτουργίας του θερμοστάτη δωματίου σας ξεχωριστά για κάθε ώρα ανά ημέρα με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η λειτουργία εβδομαδιαίου προγράμματος περιλαμβάνει 2 ενεργούς τρόπους λειτουργίας. Πρόκειται για τη «Λειτουργία Comfort» και τη «Λειτουργία Economy»

 • Για να ρυθμίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Λειτουργία Προγράμματος» για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα υπάρχουν εικονίδια που αφορούν την ημέρα που θέλετε να προγραμματίσετε, τις ώρες της ημέρας και τον ενεργό τρόπο λειτουργίας. Η ώρα που θα προγραμματιστεί θα αναβοσβήνει.

 • Πατώντας το κουμπί «Mode», μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη λειτουργία για τη συγκεκριμένη ώρα.

 • Τα κουμπιά «Πάνω» και «Κάτω» σας επιτρέπουν να αλλάξετε το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο και μπορεί να προγραμματιστεί μέχρι το ενεργό.

 • Κατά τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου προγράμματος για να αλλάξετε την ημερομηνία θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Ρυθμίσεις».

 • Όταν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι επιλεγμένο στην οθόνη ή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του εβδομαδιαίου προγράμματος, εάν οι ώρες στην οθόνη αναβοσβήνουν, αυτό σημαίνει ότι οι επιλεγμένες ώρες αφορούν τη «Λειτουργία Comfort». Εάν οι ώρες δεν αναβοσβήνουν, τότε η επιλεγμένη λειτουργία είναι η «Λειτουργία Economy». Όσον αφορά την ώρα που αναβοσβήνει, αυτή υποδεικνύει την τρέχουσα ενεργή ώρα. 

 • Αφού προγραμματίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, για την καταχώρησή του θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Λειτουργία Προγράμματος» για 3 δευτερόλεπτα.

Αίτημα παροχής πληροφοριών

Στην περίπτωση που εντοπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή επιθυμείτε να κάνετε υποδείξεις για κάποιο από τα εγχειρίδιά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.