ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτός ο ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης σας δίνει την δυνατότητα να προγραμματίσετε την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και / ή κλιματισμού του σπιτιού σας για όλη την εβδομάδα, έτσι ώστε να έχετε την επιθυμητή θερμοκρασία στην επιθυμητή στιγμή. Οι οδηγίες που ακολουθούν θα σας επιτρέψουν να το
χρησιμοποιήσετε με εύκολο και άμεσο τρόπο. Διαβάστε προσεκτικά και καλή απόλαυση!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

EN 60730-1 και ακόλουθες αναθεωρήσεις
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν συνδέσετε το χρονοθερμοστάτη βεβαιωθείτε ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ η τάση τροφοδοσίας του ΦΟΡΤΙΟΥ στο οποίο θα δώσετε εντολή (λέβητας, αντλία κ.τ.λ.) και επίσης ότι η ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ στο εσωτερικό της βάσης της συσκευής (250V~ max.) (Εικ.3)

Εικ.3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία n° 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V τύπου LR6
Τύπος δράσης 1BU
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 6 ÷ 35°C
Ανιχνευτής θερμοκρασίας NTC 3%
Διαφορική θερμοκρασία 0,2K ÷ 0,4 K (@dT/dt = 1°C/15’)
Output μεταγ ωγικη επαφη
Βαθμός προστασίας IP20
Κατηγορία μόνωσης II
Λογισμικό ΤΑΞΗ A
Θερμοκρασία αποθήκευσης 0° ÷ 60°C
Maximum operating temperature 50°C
Εγκατάσταση σε τοίχο
“AUTO” function - programming Ημερήσιος/σαββατοκύριακου/εβδομαδιαί-ος
“AUTO” function - Minimum programming interval 30'
“FROST-PROTECTION” function - override at 6°C with differential 2K Sì, esiste
Installation environment κανονικό περιβάλλον
Temperature rate of change 1k/15min.
ΙΣΧΥΣ ΕΠΑΦΩΝ 8(2,5)A/250V~

Οργανα ελεγχου του θερμοστατη

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ (Εικ. 1)

A = Απεικόνιση του ρυθμιζόμενου προγράμ-ματος
B = Ημέρα της εβδομάδας
C = Θέση δείκτη για καθορισμό προγράμματος
D = Ενεργοποίηση προγράμματος
E = Ρολόι
F = Θερμοκρασία χώρου
G = Μπαταρίες άδειες
H = Ενεργό πρόγραμμα διακοπών
I = Λειτουργία Party ενεργή
L = Λειτουργία Παύση Άνεσης ενεργή
M = Θερμοκρασία άνεσης
N = Μειωμένη θερμοκρασία
O = Αντιπαγετικό ενεργό
P = Αυτόματο
Q = Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας (manual)
R = Σύστημα σε λειτουργία (αναμμένη φλόγα λέβητα ή ενεργό το σύστημα κλιματισμού)
S = Θερινή λειτουργία (κλιματισμός)/Χειμερινή λειτουργία (θέρμανση)

Εικ.1

ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (Εικ. 2)

1 = Καθορισμός προγράμματος (prog)
2 = επιλογή τρόπου λειτουργίας ()
3 = Επιλογή «ειδικών» λειτουργιών (F)
4 = Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης ()
5 = Ρύθμιση μειωμένης θερμοκρασίας ()
6 = Έξοδος (ESC)
7 = Ρύθμιση ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ () / ΧΕΙΜΩΝΑΣ ()
8 = Πλήκτρο reset (RESET)
9 = Κουμπί ρύθμισης και επιβεβαίωση

Εικ.2

Εγκατάσταση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέετε τα καλώδια του ΦΟΡΤΙΟΥ στους ακροδέκτες Ν° 1 e Ν° 2 του χρονοθερμοστάτη όπως
δείχνει το ηλεκτρικό σχέδιο (Εικ. 8).
U= Φορτίο
1= «κοινό» μεταγωγικής επαφής (common)
2= επαφή εν ηρεμία ανοικτή (ΝΟ)
3= επαφή εν ηρεμία κλειστή (NC)
Ο χρονοδιακόπτης ελέγχεται και εξ αποστάσεως μέσω ενός GSM. Οι ακροδέκτες 6 και 7
διαθέτονται για την σύνδεση με το GSM. Αναφερθείτε στα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στο
εξάρτημα Δίσκου τηλεφώνου GSM, Για τις οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης.

Εικ.8

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετείστε το χρονοθερμοστάτη μακριά από πηγές ζέστης (ακτίνες ηλίου, κουζίνες) και από πόρτες / παράθυρα, σε περίπου 1,5 m από το πάτωμα (εικ. 4)

Εικ.4

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Αν ο χρονοθερμοστάτης βρίσκεται σε ένα σημείο του διαμερίσματος όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζεται από έναν από τους παραπάνω παράγοντες, είναι δυνατή η εισαγωγή ενός διορθωτικού συντελεστή μέτρησης:

 • Ρυθμίζετε την εποχή ΧΕΙΜΩΝΑΣ.
 • Ενεργοποιείτε τη λειτουργία ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ.
 • Πιέζετε και κρατάτε πιεσμένο το πλήκτρο ESC:ύστερα από 20 δευτερόλεπτο η οθόνη θα σβήσει εντελώς αφήνοντας
  αναμμένη μόνο την ένδειξη της θερμοκρασίας. Στρέψτε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η διορθωμένη θερμοκρασία και
  μετά επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουμπί.
 • Για την εγκατάσταση σε τοίχο βλέπετε τις εικόνες (Εικ. 6,7)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συνιστούμε να εκτελέσετε την εγκατάσταση του χρονοθερμοστάτη ακολουθώντας προσεκτικά τις
διατάξεις για την ασφάλεια και τις διατάξεις των ισχυόντων νόμων.

Εικ.6
Εικ.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ημερήσιο/σαββατοκύριακου/εβδομαδιαίο)

Ο θερμοστάτης μπορεί να προγραμματιστεί για να λειτουργεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

 • εβδομαδιαία λειτουργία:αυτός ο τρόπος επιτρέπει την δημιουργία ενός συγκεκριμένου προγράμματος για κάθε μέρα της εβδομάδας.
 • ημερήσια λειτουργία: αυτός ο τρόπος επιτρέπει τον προγραμματισμό μιας ημέρας «τύπο»που θα επαναλαμβάνεται στην διάρκεια της εβδομάδας.
 • λειτουργία week-end: αυτός ο τρόπος επιτρέπει τον προγραμματισμό μιας πρώτης ημέρας «τύπου»για τις ημέρες από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και μία δεύτερη ημέρα «τύπο»για το σαββατοκύριακου (Σαββάτο- Κυριακή).

Για την επιλογή του τύπου προγράμματος, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη κατάλληλη γέφυρα Απογαντζόνετε το δοντάκι με ένα κατσαβίδι (εικ. 6). Μετακινείτε το γέφυρα στην επιθυμητή θέση (εικ.5):

 • θέση 1 λειτουργία εβδομαδιαία
 • θέση 2 λειτουργία σαββατοκύριακου
 • θέση 3 λειτουργία ημερήσια

Αφού τελειώσατε τα παραπάνω κλείνετε την συσκευή ξεκινώντας από το αριστερό μέρος (εικ. 9α). Έπειτα σπρώχνετε το καπάκι προς τη βάση επιβεβαιώνοντας ότι το δοντάκι στο δεξιό μέρος βρίσκεται στο εσωτερικό του (Εικ. 9 b).
Πιέστε το κουμπί reset ( RESET ).για να γίνει ενεργή η διαμόρφωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για την εγκατάσταση των μπαταριών απογαντζώνετε το δοντάκι με ένα κατσαβίδι (εικ.6). Εισάγετε τις μπαταρίες ακολουθώντας την ενδεικνυόμενη κατεύθυνση. Κλείνετε τη συσκευή ξεκινώντας από το αριστερό μέρος (εικ. 9α). Έπειτα σπρώχνεται το καπάκι προς τη βάση επιβεβαιώνοντας ότι το δοντάκι στο δεξιό μέρος βρίσκεται στο εσωτερικό του
(Εικ. 9 b).
Καθορίζετε ξανά τη την ώρα και ημέρα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ”. Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 χρόνο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Όταν στο display εμφανιστεί το σύμβολο ( ) και αναβοσβήνει, σημαίνει ότι οι μπαταρίες εξαντλούνται. Από την στιγμή που ανάβει το σήμα ο χρονοθερμοστάτης θα λειτουργήσει σωστά για περίπου ένα μήνα, έπειτα θα σταματήσει και θα φανεί μόνο το σήμα ( ) μόνιμα.
Για την αντικατάσταση των μπαταριών, βλέπετε το κεφάλαιο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Εικ.6
Εικ.5
Εικ.9a – 9b

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ

Το display δείχνει τις ημέρες της εβδομάδας και τις ώρες με τα δύο πρώτα ψηφία να αναβοσβήνουν (ώρες) (Εικ. 10). Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ώρα.

 • Πιέστε το κουμπί ρύθμισης για επιβεβαίωση.
 • Το display δείχνει τους τελευταίους αριθμούς του ωρολογίου να αναβοσβήνουν.
  Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να καθορίσετε τα λεπτά.
  Πιέστε το κουμπί ρύθμισης για την επιβεβαίωση
 • Ο δείκτης της ημέρας αρχίζει να αναβοσβήνει. Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να καθορίσετε την ημέρα.
 • Πιέστε το κουμπί ρύθμισης για την επιβεβαίωση.

Υποσημείωση.: Σε οποιαδήποτε στιγμή πιέζοντας το κουμπί ESC ακυρώνετε τον προγραμματισμό.

Εικ.10

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ

Πιέστε το κουμπί “reset” και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ” (Εικ. 10).

Εικ.10

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η επιλογή της εποχής ενεργοποιείται μόνο με την λειτουργία AUTO
Επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας του χρονοθερμοστάτη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ΧΕΙΜΩΝΑ
ΧΕΙΜΩΝΑ [ ] = λειτουργία σε συνδυασμό με λέβητα
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ [ ] = λειτουργία σε συνδυασμό με συσκευή κλιματισμού
Η επιλογή της εποχής καθορίζει την επιλογή των επιπέδων θερμοκρασίας που μπορεί να ενεργοποιηθούν.
ΧΕΙΜΩΝΑΣ = 3 επίπεδα θερμοκρασίας (Θαντιπαγετικό < Θμειωμένη <Θάνεση)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ = 2 επίπεδα θερμοκρασίας (Θαντιπαγετικό < Θοικονομία)
Κάθε τιμή είναι ενεργή και αναφέρεται μόνο στην εποχή στην οποία προγραμματίστηκε
Για λόγους διευκόλυνσης, στις υπόλοιπες οδηγίες θα γίνει ρητή αναφορά στην εποχή ΧΕΙΜΩΝΑ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Ο χρονοθερμοστάτης στην εποχή ΧΕΙΜΩΝΑ διαχειρίζεται τρία επίπεδα θερμοκρασίας:

 • Θάνεση = Η ιδανική θερμοκρασία στις περιόδους στις οποίες βρισκόμαστε στην οικία
 • Θμειωμένη = Η θερμοκρασία για τις νύχτες ή για περιόδους όπου το σπίτι είναι άδειο (για παράδειγμα όταν δουλεύουμε για πολλές ώρες….)
 • Θαντιπαγετικό= Ελάχιστη θερμοκρασία στην οικία για την προστασία της εγκατάστασης, (Βλέπε την σχετική παράγραφο)

Για τον καθορισμό θερμοκρασιών του εβδομαδιαίου προγραμματισμού:

 • Ανοίγετε το πορτάκι (Εικ 2)
 • Πιέζετε το πλήκτρο θερμοκρασίας άνεσης ( ) για να αλλάξετε την θερμοκρασία άνεσης. Η ένδειξη της προηγούμενης ρύθμισης της θερμοκρασίας αναβοσβήνει. Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία
 • Πιέζετε το κουμπί για την επιβεβαίωση ή “ESC” για να ακυρώσετε την επιλογή
 • Πιέζετε το πλήκτρο θερμοκρασίας μειωμένη ( ) για να αλλάξετε την θερμοκρασία μειωμένη. Το σήμα της
  προκαθορισμένης θερμοκρασίας αναβοσβήνει. Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
 • Πιέζετε το κουμπί για την επιβεβαίωση ή “ESC” για να ακυρώσετε την επιλογή

Υποσημείωση.: Σε περίπτωση αποτυχίας προκαθορισμού της τιμής της θερμοκρασίας εντός 10”, ο χρονοθερμοστάτης εγκαταλείπει την λειτουργία και γυρίζει στην προηγούμενη.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡμΟΚΡΑΣΙΑΣ

(τίθεται σε λειτουργία από ΑUΤΟ, ΧΕΙΡ. και ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)
Εκτός από τα δύο σταθερά επίπεδα θερμοκρασιών μπορείτε να χειριστείτε μια προσωρινή τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας. Η αλλαγή της επιθυμητής τιμής θα ισχύει μόνο για την περίοδο της συγκεκριμένης λειτουργίας και σβήνεται
στο τέλος της ίδιας περιόδου.(δηλαδή με την πρώτη αλλαγή από Θάνεση => (Θμειωμένη ή αντίθετα).
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αρκεί να περιστρέψετε το κουμπί ρύθμισης: στο πρώτο κλικ θα φανεί η καθορισμένη θερμοκρασία και με τα δύο επόμενα μπορείτε να καθορίσετε την καινούργια τιμή.
Σε όλη αυτή την διάρκεια με την Θ τροποποιημένη, το προσωρινό στάδιο της επιλογής θα σηματοδοτείται από το ˚C που αναβοσβήνει.
Αν θέλετε να ακυρώσετε αυτή την προσωρινή επιλογή πιέστε ESC.

Εικ.2

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προγραμματισμός του χρονοθερμοστάτη σημαίνει διαίρεση της ημέρας στις περιόδους Θάνεσης ή Θμειωμένη. Με βάση την επιλογή και τον καθορισμό, με την τοποθέτηση της μικρής γέφυρας, σε αυτό το σημείο μπορείτε να έχετε τρεις διαφορετικές καταστάσεις

 • Ανοίγετε το πορτάκι και πιέζετε το πλήκτρο “prog”.

Το display δείχνει την γραφή PROG, την ημέρα ή ένα σύνολο ημερών και το σχετικό πρόγραμμα (Εικ. 11). Εάν επιλέξατε:

 1. Την λειτουργία εβδομαδιαία Περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης μπορείτε να προγραμματίσετε την επιλεγμένη ημέρα
 2. την λειτουργία σαββατοκύριακου
  Περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης μπορείτε να προγραμματίσετε το επιλεγμένο σύνολο ημερών
 3. Πρώτη ομάδα από Δευτ. μέχρι Παρ και δεύτερη ομάδα ημερών Σάββατο. και Κυριακή Την λειτουργία ημερήσια θα προτείνονται όλες η ημέρες της εβδομάδας σε μία μόνο λύση.

Και στις τρεις περιπτώσεις πιέζουμε το κουμπί ρύθμισης για μπούμε στο προγραμματισμό,
Το display προτείνει την επιλογή της ημέρας ή σύνολο ημερών όπου θα δράσει ο προγραμματισμός, ταυτόχρονα εμφανίζεται
ο δείκτης καθορισμού να αναβοσβήνει () και ψηλά στο display εμφανίζεται το προηγούμενο υπάρχον πρόγραμμα (τμήματα αναμμένα = Θ άνεση, τμήματα σβησμένα = Θμειωμένη).

Εικ.11

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΑΛΛΑΓΗ των περιόδων Θάνεσης και των περιόδων Θμειωμένη

Αφού επιλέξατε την ημέρα /σύνολο ημερών, θα εμφανιστεί ο δείκτης τοποθέτησης να αναβοσβήνει (Εικ. 12) και στο ρολόι θα εμφανιστεί η ώρα 00:00.

Για να προγραμματίσετε όλη την ημέρα
Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (θερμοκρασία άνεσης) ή το πλήκτρο (μειωμένη θερμοκρασία) μπορείτε να καθορίσετε
την επιθυμητή θερμοκρασία σε όλο το 24ωρο με παύσεις ανά μισή ώρα.
Με κάθε πίεση του ενός ή του άλλου πλήκτρου το ρολόι προχωρεί 30ʼ θέτοντας σε δράση στο πρόγραμμα (βλέπετε την οριζόντια γραμμή ψηλά στο display) την λειτουργία ενδεικνυόμενη στο πιεσμένο πλήκτρο. Κρατώντας το πλήκτρο πιεσμένο
θα προχωράτε γρήγορα.
Για τον προγραμματισμό ενός τμήματος της ημέρας:
Ξεκινώντας από την 00:00 περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί στο ρολόι η ώρα λειτουργίας της περιόδου που θέλετε να πρόγραμμα / αλλάξετε. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα και όπως για τον προγραμματισμό ολόκληρης της ημέρας

Παράδειγμα: Δημιουργία περιόδου άνεσης από τις 18:00 μέχρι τις 22:00:

 • Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να φτάσετε τις 18:00.
 • Πιέστε ή κρατάτε πιεσμένο το πλήκτρο θερμοκρασία άνεσης “” μέχρι να φτάσετε τις 22:00.
 • Πιέστε το κουμπί ρύθμισης για την βεβαίωση ή τοποθετείστε το κουμπί σε ένα νέο ωράριο για τον καθορισμό μιας νέας
  περιόδου.

Αφού έχετε καθορίσει/αλλάξει τις περιόδους άνεσης και μειωμένη, πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε το νέο προγραμματισμό ή το πλήκτρο “esc” για να ακυρώσετε τις αλλαγές. Επαναλάβετε για τις επιθυμητές ημέρες ή σύνολο ημερών.
Αν θέλετε να προγραμματίσετε περισσότερες από μία μέρα με το ίδιο πρόγραμμα μπορείτε να αντιγράψετε την ημέρα τύπο σε άλλες ημέρες. Με το κουμπί ρύθμισης πάτε στην ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε, πιέζετε PROG και συνεχίζετε να
πιέζετε. Γύρω από την επιλεγμένη ημέρα το πλαίσιο επιλογής αρχίζει να αναβοσβήνει.
Κρατώντας το πλήκτρο PROG πιεσμένο περιστρέφουμε το κουμπί ρύθμισης ως την επιλογή ημέρας (κινώντας το πλαίσιο) στην οποία θέλουμε να αντιγράψουμε το πρόγραμμα και επιβεβαιώνουμε πιέζοντας το κουμπί ρύθμισης για επιβεβαίωση.
Σε αυτό το σημείο αφήνουμε το πλήκτρο PROG ή επιλέγουμε μια άλλη μέρα και συνεχίζουμε την αντιγραφή.
Η λειτουργία αντιγραφής ενεργοποιείται μόνο στους τρόπους week-end,ή εβδομαδιαίο.
Αφού έχετε τελειώσει τον προγραμματισμό πιέστε “ESC” για να βγείτε.

Εικ.12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ (Εικ.13)

Επιλέγοντας την λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟ ο χρονοθερμοστάτης θα διαχειριστεί την θερμοκρασία του περιβάλλοντος ακολουθώντας το προκαθορισμένο πρόγραμμα.
Πιέστε το πλήκτρο () μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο AUTO.
Αν επιθυμείτε να αλλάξετε προσωρινά την προκαθορισμένη θερμοκρασία, περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης, ο χρονοθερμοστάτης κρατά την καθορισμένη θερμοκρασία μέχρι την επόμενη αλλαγή της περιόδου (από περίοδο Θάνεσης
σε περίοδο Θμειωμένη ή αντίστροφα) .

Εικ.13

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Εικ. 14)

Επιλέγοντας την λειτουργία ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ο χρονοθερμοστάτης θα διαχειριστεί την θερμοκρασία του περιβάλλοντος διατηρώντας την σε κάθε ώρα της ημέρας στην προκαθορισμένη αξία.
Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο MAN.
Η προκαθορισμένη θερμοκρασία στο χρονοθερμοστάτη είναι 20°C (στην λειτουργία καλοκαίρι είναι 25°C). Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης αν επιθυμείτε να αλλάξετε την θερμοκρασία.

Υποσημείωση: Κάθε φορά που εγκαταλείπετε την χειροκίνητη λειτουργία, η προκαθορισμένη θερμοκρασία χάνετε.
Στην επόμενη χειροκίνητη επαναλειτουργία η προκαθορισμένη θερμοκρασία επιστρέφει στην τιμή των 20°C.

Εικ.14

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Εικ.15)

Επιλέγοντας την λειτουργία χειροκίνητη ο χρονοθερμοστάτης θα διαχειριστεί την θερμοκρασία του περιβάλλοντος ώστε να μην πέσει κάτω των 6°C,προστατεύοντας έτσι τις σωληνώσεις από το πάγωμα σε μεγάλες περιόδους απουσίας από την
κατοικία. Η τιμή των 6°C δεν αλλάζει.
Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο .

Εικ.15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Το πρόγραμμα «διακοπές» δημιουργήθηκε για τις μεγάλες περιόδους απουσίας από την κατοικία: δεν επιτρέπει στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος να πέσει κάτω των 6°C διαφορετικά από την λειτουργία ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ επιτρέπει τον προγραμματισμό για
την επαναφορά της κατάστασης άνεσης αρκετά πρόωρα σε σύγκριση με την ημέρα επιστροφής ώστε να είναι η οικία στην Θάνεσης στον γυρισμό.


Πιέστε το πλήκτρο “F” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο . Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να καθορίσετε την
περίοδο διακοπών έτσι ʻώστε ο χρονοθερμοστάτης να ενεργοποιηθεί ξανά με την λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟ στις 00:01 της προκαθορισμένης ημερομηνίας επιστροφής Η μέγιστη περίοδος διακοπών είναι 99 ημ., κάθε μεσάνυχτα, ο μετρητής μειώνει από 1 τις υπόλοιπες ημέρες.
Με τον μετρητή ίσο με μηδέν ενεργοποιείται το πρόγραμμα σε χρήση. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε, ή το πλήκτρο “esc” για να ακυρώσετε.
Η μειωμένη θερμοκρασία του προγράμματος διακοπές καθορίζεται περιστρέφοντας τον κουμπί ρύθμισης, μεταξύ των 6 – 15˚C. Η νέα τιμή θα μείνει ενεργή μέχρι το τέλος της περιόδου διακοπών. Βλέπετε επίσης την παράγραφο «Προσωρινή
αλλαγή Θερμοκρασίας».


Για να διακόψετε πρόωρα την λειτουργία “διακοπές”, πιέστε το πλήκτρο “ESC”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΥΣΗ ΑΝΕΣΗΣ

Το πρόγραμμα «παύση άνεσης» δημιουργήθηκε για να κλείνει την θέρμανση για μικρά διαστήματα κατά την διάρκεια της ημέρας, μέχρι ένα ανώτατο όριο 24 ωρών, για παράδειγμα για μικρές απουσίες από την οικία ή όταν συγυρίζεται και αερίζεται το σπίτι.
Σε αυτή τη φάση ο χρονοθερμοστάτης θα χρησιμοποιήσει την τιμή της μειωμένης θερμοκρασίας που καθορίστηκε στο πρόγραμμα .

Πιέστε το πλήκτρο “F” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο simbolo . Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να καθορίσετε
την ώρα τέλος περιόδου. Η επιλεγμένη περίοδος φαίνεται από την φώτιση των τμημάτων.
Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε ή το πλήκτρο “ESC” για να ακυρώσετε.
Σε περίπτωση όπου η τροποποιημένη περίοδος βρίσκεται ανάμεσα στα μεσάνυχτα, το display θα δείξει φωτισμένα και τα τμήματα μετά τις 00:00 της επόμενης μέρας. Με το πέρασμα κάθε ώρας το σχετικό τμήμα θα επιστρέψει σε σταθερή απεικόνιση.
Μπορείτε να αλλάξετε την προκαθορισμένη αξία μέσα στην ακτίνα θερμοκρασίας των 6÷35°C περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης. Η νέα τιμή θα μείνει ενεργοποιημένη μέχρι την λήξη της προκαθορισμένης περιόδου. Βλέπετε επίσης την
παράγραφο «Προσωρινή αλλαγή Θερμοκρασίας».
Για να διακόψετε πρόωρα την λειτουργία “περίοδος παύση άνεσης” πιέστε το πλήκτρο “ESC”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ “PARTY”

Το πρόγραμμα “party” δημιουργήθηκε για να επεκτείνει, σε σύγκριση με τον κανονικό προγραμματισμό την περίοδο Θάνεση
Χρησιμοποιείται επίσης όταν θέλουμε να ζεστάνουμε προσωρινά το σπίτι, για μία περίοδος με Θμειωμένη
Πιέστε το πλήκτρο “F” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο . Περιστρέφετε το κουμπί ρύθμισης για να καθορίσετε την ώρα
τέλος περιόδου. Η επιλεγμένη περίοδος φαίνεται από την φώτιση των τμημάτων. Πιέστε το κουμπί βεβαίωση για να επιβεβαιώσετε ή το πλήκτρο “ESC” για να ακυρώσετε.
Σε περίπτωση όπου η τροποποιημένη περίοδος βρίσκεται ανάμεσα στα μεσάνυχτα, το display θα δείξει φωτισμένα και τα τμήματα μετά τις 00:00 της επόμενης μέρας. Με το πέρασμα κάθε ώρας το σχετικό τμήμα θα επιστρέψει σε σταθερή απεικόνιση.
Σε αυτή τη φάση ο χρονοθερμοστάτης θα χρησιμοποιήσει την τιμή άνεσης που καθορίστηκε στο πρόγραμμα
 ().

Μπορείτε να αλλάξετε την προκαθορισμένη τιμή μέσα στην ακτίνα θερμοκρασίας 6÷35°C περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης. Η νέα αξία θα μείνει ενεργοποιημένη μέχρι την λήξη της προκαθορισμένης περιόδου. Βλέπετε επίσης την
παράγραφο «Προσωρινή αλλαγή Θερμοκρασίας».
Για να διακόψετε πρόωρα την λειτουργία “περίοδος party”, πιέστε το πλήκτρο “ESC”.

ΠΛΗΚΤΡΟ RESET

Το πλήκτρο RESET χρειάζεται για να προγραμματίσουμε ξανά το ρολόι και την ημέρα της εβδομάδας.
Θα πιεστεί αφού έχετε μεταθέσει την μικρή γέφυρα επιλογής του είδους προγράμματος.
Θα το πιέσετε επίσης σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας του χρονοθερμοστάτη.
Με την πίεση του πλήκτρου RESET ( με μύτη μολυβιού) η συσκευή εκτελεί μία φάση “αυτοτέστ” παρουσιάζοντας για μερικά δευτερόλεπτα όλα τα τμήματα του display φωτισμένα.
Επομένως πιέζοντας το πλήκτρο RESET:

 • Δεν αλλάζει ο προκαθορισμός του εισαγόμενου προγράμματος.
 • Δεν αλλάζουν οι προκαθορισμένες θερμοκρασίες (άνεσης και μειωμένη).
 • Μηδενίζει το ρολόι και την ημέρα της εβδομάδας.
 • Μηδενίζει όλες τις άλλες επιλεγμένες λειτουργίες (προγραμματισμός ρυθμιζόμενος με χρονοδιακόπτη της περιόδου, πρόγραμμα διακοπών).

Προβλήματα και λύσεις

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία

Πιθανές αιτίες
 1. Άδειες μπαταρίες
 2. Λαθεμένη τοποθέτηση μπαταριών
 3. Κακή επαφή
Λύσεις
 1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
 2. Βεβαίωση της σωστής πόλωσης
 3. Πιέστε το πλήκτρο reset (res)
Πρόβλημα

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία /δεν λειτουργεί στα προκαθορισμένα ωράρια

Πιθανές αιτίες
 1. Λαθεμένες συνδέσεις
 2. Λαθεμένος καθορισμός του προγράμματος
 3. Λειτουργία ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ή πρόγραμμα διακοπών εν λειτουργία
 4. Λαθεμένος καθορισμός ωραρίου
 5. Λάθος εποχή
Λύσεις
 1. Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων του φορτίου
  με τους ακροδέκτες του χρονοθερμοστάτη
 2. Ελέγξτε την ακριβή αντιστοιχίας του
  προκαθορισμένου ωραρίου στο πρόγραμμα
 3. Απενεργοποιείστε την εν λόγω λειτουργία
 4. Ελέγξτε την ακρίβεια του ωραρίου και της ημέρας
  και κατά περίπτωση προγραμματίστε τα ξανά
 5. Βεβαιώστε ότι στο display εμφανίστηκε το
  σύμβολο “ιγκλού (σε περίπτωση σύνδεσης σε λέβητα) ή το σύμβολο “ομπρέλα” (σε περίπτωση σύνδεσης σε συσκευή κλιματισμού)
Πρόβλημα

Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν αντιστοιχεί στην πραγματική

Πιθανές αιτίες
 1. Λαθεμένη τοποθέτηση του χρονοθερμοστάτη στο περιβάλλον
 2. Ρεύμα προερχόμενο από από τον αγωγό του σωλήνα που περιέχει τα καλώδια τις εγκατάστασης στο χρονοθερμοστάτη
Λύσεις
 1. Ακολουθείστε τις οδηγίες στην παράγραφο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ”
 2. Σφραγίστε τον αγωγό του σωλήνα για να αποφύγετε ρεύματα ζεστού ή κρύου αέρα
Πρόβλημα

Στο display εμφανίζεται

Πιθανές αιτίες

Μπαταρίες άδειες

Λύσεις

αντιστοιχία τις μπαταρίες

Πρόβλημα

Η συσκευή φέρεται με τρόπο “ανώμαλο”

Πιθανές αιτίες

Η μπαταρίες δεν είναι αλκαλικές

Λύσεις

Χρησιμοποιείστε αλκαλικές μπαταρίες τύπου LR6

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση διαρκών ανωμαλιών μην πειράξετε για κανένα λόγο κανένα μέρος του προϊόντος αλλά επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα.

Αίτημα παροχής πληροφοριών

Στην περίπτωση που εντοπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή επιθυμείτε να κάνετε υποδείξεις για κάποιο από τα εγχειρίδιά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.