ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η παρούσα συσκευή, όταν συγχρονιστεί με θερμοστάτη/χρονοθερμοστάτη της (ασύρματης) σειράς Techno R, επιτρέπει τον έλεγχο μιας μονάδας (λέβητα, βαλβίδα, αντλία, κ.τλ.) σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος που ανιχνεύει.

Το συγκεκριμένο προϊόν αναπτύχθηκε βάσει των κανονισμών EN60730-2-9 και EN60730-2-7, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 300 200-2 και των οδηγιών της Ε.Ε. Χώρα κατασκευής: Ιταλία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η εγκατάσταση του συσκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται ακολουθώντας πιστά τους κανόνες ασφαλείας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης, σιγουρευτείτε ότι ο γενικός διακόπτης έχει απενεργοποιηθεί.

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας που επιμένει μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε το προϊόν, επικοινωνήστε άμεσα με την υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία 230Vac, 50Hz
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς 2W
Μέγιστο φορτίο επαφών 5A(1A) 250VAC
Συχνότητα λειτουργίας 868.2 Mhz
Πομπός Duty cycle < 1%
Εμβέλεια 300 μ. σε ελεύθερο πεδίο ή 20 μ. εντός κτηρίου
Τύπος κεραίας εσωτερική, άκαμπτου καλωδίου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C
Βαθμός προστασίας IP20
Κατηγορία μόνωσης Τύπος II (διπλή μόνωση)
Επίπεδο μόλυνσης 2
Λογισμικό κατηγορία A
Αντοχή σε θερμότητα και φωτιά Κατηγορία D
Θερμοκρασία αποθήκευσης -25÷60°C
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 2,5kV
Εγκατάσταση σε τοίχο
Είσοδος εξωτερικού ανιχνευτή (προαιρετικό) NTC 10KΩ@25°C

Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε τον λήπτη μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (Τηλεοράσεις, Ηλ. Υπολογιστές, ψυγεία, κ.τλ.) για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ορθή λειτουργία του.

EΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  – ΣΤΑΝΤΑΡ:

 • αφαιρέστε τα κυκλικά βύσματα από τον τοίχο -χαμηλα στη βάση- και συναρμολογήστε τα βύσματα καλωδίων (εικ.2);
εικ.2
 • στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο με δύο βίδες (εικ.4);
εικ.4
 • περάστε το καλώδιο τάσης και συνδέστε τους αγωγούς στους ακροδέκτες RELAY (εικ.5);
 • περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το L, N στους ακροδέκτες 230Vac (εικ.5);

  εικ.5
 • επανατοποθετήστε το καπάκι στη βάση (εικ.6).
εικ.6

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ, ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΙΝΑΚΑ:

 • αφαιρέστε τα τετράγωνα βύσματα από το οπίσθιο τοίχωμα της βάσης και περάστε τα καλώδια (εικ.3);
εικ.3
 • στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο με δύο βίδες (εικ.4);
εικ.4
 • συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στους ακροδέκτες και τα καλώδια τάσης στους ακροδέκτες RELAY (εικ.5);
εικ.5
 • επανατοποθετήστε το καπάκι στη βάση (εικ.6).
εικ.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TECHNO R (Εικ.7)

Ο λήπτης είναι συγχρονισμένος εργοστασιακά με την αντίστοιχη συσκευή Techno. Στην περίπτωση που χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για κάθε ζεύγος συσκευών ξεχωριστά: σε κάθε λήπτη μπορείτε να συγχρονίσετε μία μόνο συσκευή Techno.
Τροφοδοτήστε τη συσκευή λήψης και πραγματοποιήστε τη διαδικασία συγχρονισμού με τη συσκευή Techno.

 • Πιέστε για 5 δευτερόλεπτα περίπου το πλήκτρο A έως ότου το led B ανάψει και γίνει κόκκινο υποδεικνύοντας έτσι ότι η διαδικασία συγχρονισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής Techno για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συγχρονισμού με τον λήπτη.
 • Περιμένετε το led να γίνει πράσινο [και ν’ αρχίσει να αναβοσβήνει]  γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία συγχρονισμού έχει ολοκληρωθεί.
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχρονισμού και το πέρασμα 5 δευτερολέπτων το led B θα γίνει πράσινο [χωρίς να αναβοσβήνει] γεγονός που σημαίνει ότι ο λήπτης είναι έτοιμος.

  Εικ. 7

Για την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος, στον πομπό:
Χειμερινός Τρόπος: Λειτουργίας: εισάγετε μία θερμοκρασία μεγαλύτερη από εκείνη που ανιχνεύεται και ελέγξτε την ενεργοποίηση του συμβόλου στην οθόνη.
Καλοκαιρινός Τρόπος: Λειτουργίας: εισάγετε μία θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη που ανιχνεύεται και ελέγξτε την ενεργοποίηση του συμβόλου  στην οθόνη.
Ελέγξτε την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονόμου ρελέ στον δέκτη και του ελεγχόμενου φορτίου.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ LED (Εικ.7)

Απενεργοποιημένο: λήπτης απενεργοποιημένος
Πράσινο, χωρίς να αναβοσβήνει: λήπτης σε λειτουργία
Κόκκινο, χωρίς να αναβοσβήνει: λήπτης σε διαδικασία συγχρονισμού με συσκευή Te-chno
Πράσινο που αναβοσβήνει: ο συγχρονισμός έχει ολοκληρωθεί
Πράσινο/Κόκκινο που αναβοσβήνει: η επικοινωνία με τη συσκευή Techno έχει διακοπεί πάνω από μία ώρα. Η φόρτιση έχει απενεργοποιηθεί. Η φυσιολογική λειτουργία θα επανέλθει αυτόματα με την επανενεργοποίηση της ασύρματης επικοινωνίας.

Εικ.7

Προβλήματα και λύσεις

Πρόβλημα

Ο λήπτης δεν ενεργοποιείται

Πιθανές αιτίες
Λύσεις
 • ελέγξτε τις συνδέσεις τροφοδοσίας στους ακροδέκτες.
Πρόβλημα

Η εγκατάσταση δεν ενεργοποιείται σωστά:

Πιθανές αιτίες
Λύσεις
 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής Techno με την οποία έχει συγχρονιστεί,
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτίου στους ακροδέκτες του λήπτη.
Πρόβλημα

Προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ λήπτη και πομπού

Πιθανές αιτίες
Λύσεις
 • δοκιμάστε να αλλάξετε θέση στον λήπτη.

Αίτημα παροχής πληροφοριών

Στην περίπτωση που εντοπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή επιθυμείτε να κάνετε υποδείξεις για κάποιο από τα εγχειρίδιά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.